Chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cơ quan THADS địa phương chú trọng thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, bảo đảm công khai, minh bạch, nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật.

Chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự

Như tại Chi cục THADS thành phố Sóc Trăng, thay đổi rõ nét nhất trong việc thực hiện công tác CCHC là đã thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa; ban hành nội quy tiếp công dân và bố trí điểm tiếp công dân. Chi cục còn bố trí 1 cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững quy định pháp luật, quy trình thủ tục để kiêm nhiệm công tác tiếp nhận và trả kết quả, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, hạn chế đến mức thấp nhất việc đi lại và thời gian chờ đợi của các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, giải quyết công việc.

Trong công tác chuyên môn, Chi cục đã tăng cường kiểm tra hồ sơ thi hành án của từng chấp hành viên, trong đó tập trung kiểm tra việc xác minh, phân loại án chính xác. Đồng thời thực hiện tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở; triển khai các đợt thi hành án tập trung gắn với việc tổ chức cưỡng chế thi hành án các vụ có tài sản lớn, đương sự không tự nguyện thi hành, giải quyết dứt điểm từng vụ việc có điều kiện thi hành. Với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, công tác THADS của thành phố Sóc Trăng thời gian qua đã đạt kết quả tích cực, hạn chế tình trạng án tồn đọng. 

Còn tại Hà Nam, từ tháng 6/2017, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục THADS về triển khai cơ chế “một cửa” trong lĩnh vực THADS, Cục THADS tỉnh đã ban hành các công văn, quyết định, hướng dẫn, thông báo thực hiện cơ chế “một cửa” đối với các TTHC liên quan trực tiếp đến công tác THADS như: Quyết định THADS theo đơn yêu cầu; xác nhận kết quả THADS; yêu cầu thay đổi chấp hành viên; đề nghị xét miễn, giảm phí cưỡng chế THADS; đề nghị miễn giảm phí thi hành án… Cục THADS tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trang bị điều kiện vật chất, bố trí cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn vững vàng để tiếp nhận thông tin hỗ trợ trực tuyến. Qua gần 4 năm thực hiện, việc thực hiện cơ chế “một cửa” và hỗ trợ trực tuyến trong THADS thu được kết quả tốt, được công dân đánh giá cao.

Cùng với đó, để góp phần thực hiện tốt công tác CCHC, các cơ quan THADS trong tỉnh cũng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành. Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho ngành đơn giản hóa TTHC nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý, công khai, minh bạch, mọi tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận. Đồng thời, giúp lãnh đạo đơn vị có thể dễ dàng nắm bắt tiến độ, vướng mắc trong giải quyết hồ sơ THADS, từ đó kịp thời chỉ đạo xử lý, tháo gỡ. 

Trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng tăng, các cơ quan THADS trên địa bàn TP.HCM luôn chú trọng tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh CCHC. Cụ thể, đối với hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án, tại Cục và các Chi cục THADS đã bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, thường xuyên truy cập hộp thư điện tử để kịp thời tiếp nhận thông tin của người dân yêu cầu, thời gian không quá 1 ngày làm việc. Nhờ đó tạo thuận lợi cho đương sự, nhất là đối với những người ở xa cơ quan THADS.

Về thực hiện cơ chế một cửa, Lãnh đạo Cục THADS đã chỉ đạo các đơn vị định kỳ hàng tháng có báo cáo về tình hình thực hiện cơ chế một cửa, không ngừng nâng cao trách nhiệm, tinh thần và thái độ phục vụ người dân để hạn chế tình trạng lúng túng trong giải quyết công việc. Ngoài ra, Cục còn xây dựng cơ chế một cửa điện tử thông qua hệ thống tổng đài điện thoại kết hợp với đường dây nóng phục vụ các yêu cầu của người dân; Cục đã phối hợp với TAND TP HCM triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông để chuyển giao Bản án, Quyết định bằng hình thức điện tử…

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được tại các địa phương, công tác CCHC vẫn còn một số tồn tại như: chất lượng đội ngũ công chức chưa đồng đều; việc triển khai một số Phần mềm nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin mặc dù đã được thực hiện nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu; điều kiện cơ sở vật chất của một số nơi còn hạn chế…

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác CCHC trong điều kiện biên chế hạn hẹp như hiện nay, các cơ quan THADS cần bố trí nhân sự thực hiện các khâu trong các thủ tục hành chính một cửa và hỗ trợ thi hành án theo hướng phù hợp, hiệu quả; chú trọng nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ và xây dựng các phần mềm chuyên nghiệp. Cùng với đó, cần tăng cường tuyên truyền để người dân sử dụng rộng rãi phương thức đổi mới này, khảo sát, lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức, người dân và doanh nghiệp về sự phục vụ của các cơ quan THADS làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện CCHC. 

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, đánh giá đối với thủ tục tiếp nhận yêu cầu thi hành án và thủ tục yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án để đề xuất cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Tiếp tục phối hợp để thực hiện giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tư pháp. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan THADS, đặc biệt ở cấp Chi cục…

Cùng chuyên mục
Ra mắt Diễn đàn "Luật học và Phát triển".

Đại học Luật Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong Tuần lễ nghiên cứu Khoa học năm 2021

(PLVN) - Ngày 15/6, Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Tuần nghiên cứu khoa học năm 2021 và ra mắt Diễn đàn “Luật học và Phát triển”. Cùng ngày, Trường tổ chức Hội thảo “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đọc thêm