Doanh thu phí bảo hiểm tăng gần 18% so với cùng kỳ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong bối cảnh dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh bảo hiểm (BH) đang có nhiều lợi thế khi tổng tài sản, đầu tư trở lại nền kinh tế và doanh thu phí BH đều tăng.

Nhiều DN BH tăng doanh thu nhờ mở rộng kênh bán hàng qua các ngân hàng thương mại.

Nhiều DN BH tăng doanh thu nhờ mở rộng kênh bán hàng qua các ngân hàng thương mại.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 05/2021, thị trường BH có 73 doanh nghiệp (DN) kinh doanh BH (trong đó có 31 DN BH phi nhân thọ, 19 DN BH nhân thọ, 02 DN tái BH và 21 DN môi giới BH) và 01 chi nhánh DN BH phi nhân thọ nước ngoài.

Tính đến hết tháng 5/2021, tổng tài sản ước đạt 628.388 tỷ đồng (tăng 23,18% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các DN BH phi nhân thọ ước đạt 103.603 tỷ đồng, các DN BH nhân thọ ước đạt 524.785 tỷ đồng; Đầu tư trở lại nền kinh tế: ước đạt 512.864 tỷ đồng (tăng 26,73% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các DN BH phi nhân thọ ước đạt 53.243 tỷ đồng; các DN BH nhân thọ ước đạt 459.621 tỷ đồng. Tổng doanh thu phí BH: ước đạt 77.208 tỷ đồng (tăng 17,64% so với cùng kỳ năm 2020). Doanh thu phí BH lĩnh vực BH phi nhân thọ ước đạt 23.890 tỷ đồng, lĩnh vực BH nhân thọ ước đạt 53.318 tỷ đồng.

Theo kế hoạch công tác, từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính sức tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về BH cháy, nổ bắt buộc và Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định về BH bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; Tiếp tục theo dõi, thực hiện chính sách BH nông nghiệp theo Quyết định 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ...

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm