Điều kiện để làm đại lý thu bảo hiểm y tế

(PLVN) - Bạn đọc Lê Thị Na (Đại Lộc, Quảng Nam) hỏi: Quý anh chị cho tôi hỏi về thủ tục để đăng ký bán BHYT trong tỉnh, huyện. Tôi thấy bà con hiện nay ai cũng có nhu cầu mua BHYT để khám chữa bệnh nên tôi muốn bán BHYT. Mong anh chị hướng dẫn giúp tôi nên làm các thủ tục gì để được bán BHYT?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam trả lời: Điều 5 Quyết định 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của BHXH Việt Nam, quy định về điều kiện làm đại lý thu BHXH, BHYT. Theo đó, điều kiện làm đại lý thu cụ thể như sau:

- Đối với UBND xã, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp: a) Là pháp nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự hoặc được tổ chức cấp trên bảo lãnh đối với tổ chức không đảm bảo đủ điều kiện là pháp nhân; b) Có nhân viên do đơn vị quản lý, sử dụng đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 6; c) Cam kết bồi thường khi để xảy ra thất thoát tiền thu BHXH, BHYT hoặc gây thiệt hại cho cơ quan BHXH và người tham gia BHXH, BHYT.

-  Đối với tổ chức kinh tế: a) Là pháp nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự; b) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh); c) Có nhân viên do đơn vị quản lý đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 6; d) Có cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cho đại lý thu trong quá trình thực hiện hợp đồng đại lý thu. Ngoài các nội dung theo quy định của pháp luật, cam kết bảo lãnh phải bổ sung thêm nội dung về việc bên bảo lãnh (tổ chức tín dụng) cam kết thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh (tổ chức kinh tế...) trong quá trình thực hiện hợp đồng làm đại lý thu là thanh toán vô điều kiện cho bên nhận bảo lãnh (cơ quan BHXH) toàn bộ số tiền thu BHXH, BHYT và tiền lãi (nếu có) trong trường hợp trong trường hợp bên được bảo lãnh để thất thoát, nộp không đủ, nộp không đúng thời hạn theo quy định hoặc gây thiệt hại cho người tham gia BHXH, BHYT hay cơ quan BHXH vì bất kỳ lý do gì.

Để được làm nhân viên đại lý thu thì người đăng ký phải thỏa mãn điều kiện: Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến không quá 70 tuổi đối với nam, đến không quá 65 tuổi đối với nữ và đang tham gia BHYT hoặc BHXH; Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hiểu biết chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, không vi phạm pháp luật.

Đối chiếu với quy định trên, hiện nay cơ quan BHXH chỉ thực hiện ký hợp đồng đại lý thu với tổ chức có pháp nhân theo quy định của BLDS. Trường hợp bạn có nguyện vọng làm nhân viên đại lý thu thì bạn phải là nhân viên do đơn vị quản lý mà cơ quan đã ký hợp đồng làm đại lý thu BHXH, BHYT.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm