Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến 2030

(PLVN) - Thẩm tra về dự thảo Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước (KTNN) đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030) tại Phiên họp 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chiều 12/8, ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho rằng, về cơ bản, KTNN đã tiếp thu nhiều ý kiến của UBTVQH tại phiên họp thứ 40 và ý kiến của Ủy ban Tài chính, Ngân sách tại Báo cáo thẩm tra số 1818/BC-UBTCNS14 ngày 13/12/2019. 

Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại Phiên họp, đa số các ý kiến của TVQH đều đồng tình với thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị biên tập 3 nội dung tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi lồng ghép vào phần quan điểm phát triển và mục tiêu tổng quát để tránh trùng lặp và đảm bảo phù hợp hơn về thể thức, kết cấu theo thông lệ của các Chiến lược.  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Xây dựng chiến lược KTNN đến năm 2030 là rất cần thiết. Chiến lược được nâng lên có nhiều điểm mới. Về Chiến lược phát triển cơ sở vật chất, thông tin tuyên truyền và nghiên cứu khoa học, Chủ tịch Quốc hội đồng tình với KTNN là sớm có một học viện nhà trường để đào tạo cán bộ.

Về việc đề xuất “tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật KTNN cho phù hợp với tình hình mới”: Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho rằng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật KTNN mới được ban hành thông qua vào năm 2019 và bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/2020, do đó trong Chiến lược giai đoạn 2021-2030 không nên đề cập tới việc tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật.

Thay vào đó, chỉ nên nêu “tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về KTNN, kịp thời đề xuất sửa đổi Luật KTNN nếu có phát sinh vướng mắc trong thực hiện hoặc có sự không đồng bộ giữa Luật KTNN với các luật liên quan”. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm