Chống tình trạng doanh nghiệp “tay không bắt giặc”

(PLVN) - Ngày 29/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành, doanh nghiệp về việc sửa đổi Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (NĐ 20).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nêu ý kiến của doanh nghiệp cho rằng khoản 3 Điều 8 NĐ 20 quy định về tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế là chưa có cơ sở pháp lý vì Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp không nêu rõ quy định này.  

Bên cạnh đó, quy định khống chế 20% chi phí lãi vay đối với tất cả doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chưa loại trừ trường hợp đặc thù; khống chế theo chi phí lãi vay gộp, không cho trừ doanh thu lãi từ tiền cho vay; việc khống chế chi phí tiền vay tương đối bất cập đối với một số tập đoàn kinh doanh đa ngành, nghề có mức thâm dụng vốn lớn, ảnh hưởng đến việc huy động trung và dài hạn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, khảo sát, đánh giá những bất cập phải sửa và quá trình này cần làm khẩn trương nhưng phải thận trọng. Sửa đổi Nghị định là cấp thiết và phải theo nguyên tắc công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử, bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu chống chuyển  giá.

Theo đó, cần sửa đổi, bổ sung ngay, không chờ ban hành nghị định thực hiện toàn diện Luật Quản lý thuế; đồng thời đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ cho thực hiện theo quy trình rút gọn. Nội dung sửa đổi cần tập trung vào các bất cập hiện nay như quy định khống chế mức chi phí lãi vay đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, phạm vi áp dụng, đối tượng đặc thù...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng nhắc nhở Bộ Tài chính tiếp tục củng cố các quy định về chống DN “vốn mỏng”, “tay không bắt giặc” tại NĐ số 20/2017/NĐ-CP.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm