Chuyển đổi đất lúa sang trồng cây lâu năm: Phải có sự đồng thuận của người dân

(PLO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa, trong đó đề xuất nguyên tắc chuyển đổi đất lúa sang trồng cây lâu năm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dự thảo đề xuất bổ sung nguyên tắc chuyển đổi đất lúa sang trồng cây lâu năm, gồm 3 nguyên tắc. Thứ nhất, chuyển đổi theo vùng tập trung, gọn vùng, gắn với dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất. Thứ hai, khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có. Thứ ba, có sự đồng thuận của người dân. UBND cấp xã lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo mẫu, thông báo tại trụ sở UBND xã chậm nhất vào quý IV của năm trước.

Dự thảo cũng đề xuất quy định nhằm tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa. Cụ thể, định kỳ trước ngày 15/6 và trước ngày 15/12 hàng năm, UBND cấp huyện tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Còn UBND cấp xã có nhiệm vụ xây dựng và công khai kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của xã; tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện; kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi đất trồng lúa của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn; tiếp nhận Đơn đăng ký chuyển đổi, lập Sổ theo dõi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; định kỳ trước ngày 30/5 và trước ngày 30/11 hàng năm, tổng hợp báo cáo UBND cấp huyện tình hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm