Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Phân cấp thẩm quyền xóa nợ thuế

(PLO) - Thay vì quy định Thủ tướng Chính phủ xoá nợ thuế từ 10 tỷ đồng trở lên theo Luật Quản lý thuế (QLT) hiện hành, Dự án Luật QLT (sửa đổi) quy định tập trung thẩm quyền xóa nợ cho Bộ trưởng Bộ Tài chính và cơ quan QLT. 
Dự thảo Luật QLT quy định về thẩm quyền khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp theo hướng phân cấp cho thủ trưởng cơ quan QLT

Hoàn thiện thể chế quản lý thuế

Tại phiên họp Quốc hội hôm 8/11, Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về dự án Luật QLT (sửa đổi). 

Tại tờ trình này,  Chính phủ khẳng định  việc sửa đổi Luật QLT ở thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết, nhằm hoàn thiện thể chế QLT, thực hiện cải cách hành chính, tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế; tiếp cận tới các chuẩn mực và thông lệ quốc tế để góp phần thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài, tạo cơ sở để xây dựng hệ thống QLT hiện đại trong điều kiện hội nhập; tạo hành lang pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác QLT, trong đó có việc áp dụng rộng rãi phổ biến QLT điện tử, giao dịch điện tử công khai, minh bạch; khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay đồng thời rà soát và thống nhất giữa Luật QLT và các văn bản pháp luật có liên quan.

Dự thảo Luật gồm 17 chương, 152 điều, với các nội dung chính quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nội dung, nguyên tắc QLT và các hành vi bị cấm; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan liên quan đến QLT; về đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế; về các biện pháp xử lý nợ đọng thuế: khoanh nợ, xóa nợ, miễn tiền thuế, tiền chậm nộp; về áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử; về thanh tra, kiểm tra thuế và các giải pháp nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế. 

Dự thảo Luật cũng quy định các nội dung liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính về QLT; QLT đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; về QLT đối với hoạt động thương mại điện tử... 

Bộ trưởng Bộ Tài chính xóa nợ từ 5 tỷ đồng trở lên

Nội dung thu hút sự quan tâm của dư luận tại Dự án Luật QLT (sửa đổi) lần này liên quan đến khoanh nợ, xóa nợ thế. Dự thảo đã bổ sung quy định về khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp  đối với các đối tượng người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự; người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh, doanh nghiệp chờ giải thể, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được khoanh nợ thuế.

Theo Chính phủ, quy định này là phù hợp với thực tế, khi mà nợ trên phạt chậm nộp cao, dẫn đến nợ đọng lớn, trong khi nợ này là nợ ảo, không có khả năng thu hồi.

Lần sửa đổi này cũng quy định rõ về thẩm quyền khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp theo hướng phân cấp cho thủ trưởng cơ quan QLT; quy định thời điểm không tính tiền chậm nộp đối với các trường hợp được khoanh nợ.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, Luật QLT hiện hành quy định Thủ tướng Chính phủ xoá nợ thuế từ 10 tỷ đồng trở lên. Tuy nhiên, để cải cách thủ tục hành chính, dự thảo Luật quy định tập trung thẩm quyền xóa nợ cho Bộ trưởng Bộ Tài chính và cơ quan QLT. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính xóa nợ từ 5 tỷ đồng trở lên, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xóa nợ từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng. Đồng thời bổ sung quy định phân cấp cho cục trưởng cục thuế, cục trưởng cục Hải quan xóa nợ đối với trường hợp nợ dưới 1 tỷ đồng.

Liên quan đến nội dung này, đa số ý kiến trong Ủy ban Thẩm tra nhất trí như dự thảo Luật. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu bổ sung trong dự thảo Luật quy định về trách nhiệm công vụ đối với người có thẩm quyền xóa nợ tiền thuế tiền chậm nộp, tiền phạt. Có ý kiến khác đề nghị giao thẩm quyền xóa nợ cho chính quyền địa phương (tỉnh, huyện) để tránh việc cơ quan QLT vừa là người thu thuế, vừa là người có thẩm quyền xóa nợ thuế.

Dự kiến, dự án Luật QLT (sửa đổi) trình Quốc hội khoá XIV xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 và thông qua tại Kỳ họp thứ 7…

Cùng chuyên mục
Đọc thêm