Giải pháp tăng cường chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế

(PLO) - Thu ngân sách nhà nước (NSNN) 9 tháng đầu năm tăng khá, song với mục tiêu phấn đấu vượt mức tối thiểu 3% dự toán Quốc hội giao năm 2018, dư địa được ngành tài chính xác định từ chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế...

Giải pháp tăng cường chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế

Thu hàng nghìn tỷ đồng sau thanh, kiểm tra

Ngày 18/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến với Lãnh đạo UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ tại 63 điểm cầu truyền hình (ảnh) nhằm đánh giá công tác quản lý thu NSNN năm 2018, giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 9 tháng đầu năm 2018, tổng thu NSNN ước đạt 962.500 tỷ đồng, bằng 73% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu do cơ quan Thuế quản lý đạt 785.051 tỷ đồng, bằng 73,4% so với dự toán, bằng 113,6% so với cùng kỳ. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 146.850 tỷ đồng, bằng 82% so với dự toán, bằng 103,2% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã thực hiện được 63.665 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 11.273,83 tỷ đồng; giảm khấu trừ 1.108,73 tỷ đồng; giảm lỗ 17.781,8 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế đã đôn đốc nộp vào ngân sách 6.400,4 tỷ đồng. Thực hiện các biện pháp đôn đốc nợ thuế, trong 9 tháng năm 2018 đã xử lý thu hồi được 25.382 tỷ đồng tiền nợ đọng thuế.

Các giải pháp chống thất thu của cơ quan hải quan (như thu hồi nợ thuế, thu từ công tác kiểm tra sau thông quan, chống buôn lậu, chống thất thu qua công tác xác định lại mã số, trị giá hàng hóa, C/O...) đạt 3.925,59 tỷ đồng.

Bộ Tài chính nhận định: Đạt được kết quả trên, ngoài nguyên nhân do kinh tế tăng trưởng khá, tạo nguồn tăng thu cho NSNN thì ngay từ những ngày đầu năm 2018 cơ quan thuế và cơ quan hải quan các cấp đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp quản lý thu có hiệu quả.

Đặc biệt, trong công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, giám sát nợ, đảm bảo thực hiện rà soát, xác định chính xác số nợ thuế của từng người nộp thuế hàng tháng, thực hiện phân loại các khoản nợ thuế theo từng nhóm nợ để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp, kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ xấu. 

Mục tiêu vượt tối thiểu 3% dự toán

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Nhiệm vụ thu NSNN quý IV còn rất nặng nề, để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN năm 2018, Bộ Tài chính đã trình báo cáo Chính phủ quyết tâm triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp công tác quản lý thu, chống thất thu, mở rộng cơ sở thuế, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý thu, nhất là khu vực kinh tế dân doanh, phấn đấu vượt tối thiểu 3% so với dự toán thu đã được Quốc hội giao. Trong đó đặc biệt tập trung vào những giải pháp về công tác quản lý thu hồi nợ đọng thuế và công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế.

Bộ Tài chính cũng giao và chỉ đạo công việc cụ thể đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan. Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục phối hợp tốt hơn với UBND các tỉnh/thành phố.

Cụ thể, Bộ này sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan của ngành Tài chính và các cơ quan, ban ngành của tỉnh trên địa bàn triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; Tiếp tục duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu NSNN tại địa phương; chỉ đạo cơ quan thuế, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tại địa phương trong công tác quản lý đăng ký kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế...; Chỉ đạo sát sao đối với đề án xử lý nợ thuế, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn do Cục Thuế chủ trì xây dựng. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm