Hòa Bình dự kiến đầu tư công giai đoạn 2021 -2025 trên 21.900 tỷ đồng

(PLVN) - Ngày 27/5, ông Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình đã chủ trì cuộc họp và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hoà Bình.

Cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 27/5.

Cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 27/5.

Trong đó, các đại biểu đã thống nhất và cho ý kiến vào tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hoà Bình, dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh uỷ Hoà Bình về đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 -2025.

Theo đó, dự kiến tổng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 -2025 là trên 21.900 tỷ đồng, bố trí theo thứ tự ưu tiên: Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện, TP để thực hiện đầu tư phát triển, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn để bố trí thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, vốn cho các dự án chuyển tiếp và cho các dự án khởi công mới. 

Ban Thường vụ tỉnh uỷ Hoà Bình đã giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025, tổ chức rà soát kỹ tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản số vốn đã tạm ứng nhưng chưa thu hồi gian đoạn 2016-2020 nhằm xây dựng dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đảm bảo đúng mục tiêu, nguyên tắc của luật đầu tư công.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm