Ngành Hải quan với nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2017

(PLO) - Năm 2017,  ngành Hải quan được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước 285.000 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng phải thu 23.750 tỷ đồng. Để đạt và vượt số thu dự toán này, Tổng cục Hải quan xác định sẽ phải nỗ lực đến mức cao nhất. 

Ngành Hải quan đang phấn đấu nước rút nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Ngành Hải quan đang phấn đấu nước rút nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Cao điểm tháng cuối năm

Mặc dù được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) 285.000 tỷ đồng, tăng 4,7% so với thực hiện thu năm 2016, nhưng tháng 9/2017 Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính lại giao chỉ tiêu phấn cho ngành Hải quan, nâng tổng chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2017 lên 295.000 tỷ đồng. 

Theo số liệu thống kê của ngành Hải quan đến ngày  23/11/2017 thì số thu NSNN của toàn ngành đạt khoảng 256.773 tỷ đồng, bằng 90,1% dự toán và đạt 86,55% chỉ tiêu phấn đấu 295.000 tỷ đồng. 

Tổng cục Hải quan cũng nhận định, tháng 12 là tháng cuối năm, số thu NSNN thường tăng đột biết do doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa chuẩn bị cho các dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, Tết Nguyên đán 2018 rơi vào tháng 2 nên dự kiến số thu tháng 12/2017 sẽ không tăng mạnh như các năm trước, dự kiến số thu tháng 12/2017 đạt 26.000 tỷ đồng.

Nhiều giải pháp quyết liệt

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bên cạnh việc ban hành hàng loạt văn bản đốc thúc toàn ngành tích cực hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, Tổng cục Hải quan cũng đề ra giải pháp tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK. Chủ động giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục Hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc nộp thuế.

Bên cạnh đó, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa, giảm thời gian và chi phí cho hải quan và doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, góp phần làm giảm thời gian hoàn thành thủ tục XK, NK của doanh nghiệp, phấn đấu rút ngắn thời gian thông quan xuống bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP. Ngành Hải quan tiếp tục thực hiện quyết liệt Nghị quyết 36a/NQ-CP, trong đó đặt mục tiêu dịch vụ công nộp thuế phải được mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Trong các giải pháp được đề ra, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết có giải pháp cụ thể đối với từng khoản nợ để thu hồi; tăng cường kiểm tra các trường hợp giảm thuế, miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế; tăng cường công tác quản lý tại các cảng biển, sân bay, cửa khẩu, kho bãi... đảm bảo yêu cầu kiểm tra, giám sát hàng hóa từ khâu đầu đến khâu cuối; Nâng cao chất lượng phân luồng, quyết định kiểm tra, từng bước kiểm tra chất lượng hàng hóa XK, NK theo các tiêu chuẩn của các bộ, ngành quy định.

Một giải pháp nữa cũng được ngành Hải quan đề ra là tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm