Quảng Ninh: Tăng trưởng kinh tế đạt 9,6% trong 6 tháng đầu năm

(PLO) - Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, 6 tháng đầu năm 2017, kinh tế tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực sang khu vực dịch vụ; môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, địa phương tiếp tục được cải thiện.

Nhiều dự án của doanh nghiệp Việt Nam đã góp phần giúp kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng 2 quý đầu năm 2017

Nhiều dự án của doanh nghiệp Việt Nam đã góp phần giúp kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng 2 quý đầu năm 2017

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9,6% (cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 đạt 9,2%), trong đó: Quý I tăng 8,3%, Quý II tăng 10,7%. Đây là mức tăng cao nhất từ năm 2012 đến nay, đứng trong nhóm đầu các tỉnh, thành phố vùng trọng điểm Bắc Bộ và các địa phương lớn của cả nước.

Nổi bật, giá trị tăng thêm của 3 khu vực kinh tế tăng 9,9% cùng kỳ, trong đó: dịch vụ tăng 11,5%, công nghiệp và xây dựng tăng 10%, nông - lâm - thủy sản tăng 2,2%. Kết quả này cho thấy sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, đặc biệt là khu vực dịch vụ tiếp tục phát triển mạnh mẽ theo đúng định hướng phát triển của tỉnh; thuế sản phẩm tăng 7,3%. Các ngành dịch vụ chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ, trong đó, một số ngành có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ là: ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 17,2%, ngành dịch vụ vận tải kho bãi tăng 13,8%.  

Với đà tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, Quảng Ninh phấn đấu năm 2017 đạt mức tăng trưởng trên 10% như Nghị quyết HĐND đã đề ra. Để làm được điều này, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt và linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và các hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại, tạo mọi điều kiện để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm