Tăng trưởng kinh tế cao nhất lịch sử tỉnh Bắc Giang

(PLVN) - Tăng trưởng kinh tế cao nhất trong lịch sử, vụ vải thiều bội thu vẫn giữ giá cùng chương trình xúc tiến thương mại ấn tượng, có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới, văn hoá du lịch có những bước tiến vượt bậc… Đó là những dấu mốc mang tính lịch sử được xác lập tại tỉnh Bắc Giang năm 2018.

Nhân dịp xuân mới, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong năm qua và kế hoạch phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo của tỉnh. Dấu ấn lịch sử

Thưa Chủ tịch, trong năm 2018, tỉnh Bắc Giang đã đạt được thành tựu toàn diện trên mọi mặt, ông đánh giá như thế nào về những thành công đó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang?

- Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, ngay từ đầu năm UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp chú trọng phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật; thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, tinh giản biên chế; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, trọng tâm là những việc lớn có sức lan tỏa, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi nhiệm vụ của các cấp, các ngành.

Năm 2018, kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước tiến mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt mức kỷ lục 16 %, thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Các lĩnh vực kinh tế đều tăng trưởng cao, trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 6,5%, công nghiệp - xây dựng tăng 24,4% (công nghiệp tăng 27,8%, xây dựng tăng 7,9%), dịch vụ tăng 6,5%, thuế sản phẩm tăng 7,7%.

Khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục đóng vai trò chi phối và đóng góp tới 8,23 điểm phần trăm trong tăng trưởng chung; tiếp đến là dịch vụ 4,37 điểm; nông, lâm nghiệp và thủy sản 3,02 điểm và thuế sản phẩm 0,38 điểm. Quy mô GRDP của tỉnh ước đạt 88.260 tỷ đồng (tương đương khoảng 4 tỷ USD). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm ở khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản.

GRDP bình quân đầu người được rút ngắn đáng kể so với bình quân cả nước, năm 2018 ước đạt 2.275 USD, tăng 17,6% so với năm 2017.

Ông Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

“Mở cửa” để thu hút đầu tư

Việc thu thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh đặc biệt quan trọng, tác động đến sự phát triển của tỉnh Bắc Giang, Địa phương đã “mở cửa” để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước như thế nào, thưa ông?

- Trong năm 2018, vấn đề cải thiện môi trường đầu tư môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện. UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các cấp, ngành chỉ đạo tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể, toàn diện về các dự án đã thu hút đầu tư của tỉnh và triển khai xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; đánh giá sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 73-NQ/ TU của Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tổ chức làm việc, tạo điều kiện cho các đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc, Úc, Tập đoàn FLC, Tập đoàn SamSung, Vinfast... đến khảo sát, đầu tư tại tỉnh. Tổ chức Hội thảo tác động Hiệp định CPTPP đến doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang. Tiếp tục duy trì Chương trình Cà phê doanh nhân, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và có những đề xuất, kiến nghị đối với tỉnh...

Về thu hút đầu tư, năm 2018 toàn tỉnh cấp mới 178 dự án và điều chỉnh tăng vốn 71 dự án đầu tư, tổng số vốn đăng ký quy đổi đạt 645 triệu USD. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có 1.238 doanh nghiệp được thành lập mới. Tổng số vốn đăng ký là 9.924 tỷ đồng.

Với những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, tỉnh Bắc Giang đặt ra những tiêu chí gì để tiếp tục bứt phá, phát triển kinh tế trong những năm tiếp theo, thưa ông?

- Năm tới, chúng tôi tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển doanh nghiệp.

Cùng với đó, huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là về giao thông, công nghiệp, đô thị, du lịch. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; xây dựng bộ máy chính quyền vững mạnh, hành động, phục vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thi hành công vụ. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Về phát triển kinh tế, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) đạt 16%. GRDP bình quân đầu người đạt 2.700 USD/ người/năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 8.156 tỷ đồng. Huy động khoảng 50 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội. Giá trị xuất khẩu 8,4 tỷ USD; nhập khẩu 8,0 tỷ USD.

Xin cảm ơn ông!

Cùng chuyên mục
Người viết lên “câu chuyện cổ tích” giữa đời thường

Người viết lên “câu chuyện cổ tích” giữa đời thường

(PLVN) - Sinh ra và lớn lên tại một làng quê nghèo ở huyện Thường Tín (TP Hà Nội),  ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hòa Bình không dám nghĩ mình lại làm được những điều kỳ diệu và vô cùng tuyệt vời ngày hôm nay. 
Đọc thêm