TP Hồ Chí Minh: Tăng mức thu phí nước thải công nghiệp lên 60 tỉ đồng/năm

(PLO) - Trên địa bàn TP HCM, nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp mỗi năm hiện tại khoảng 8 tỉ đồng. Theo UBND TP này, số thu trên không đủ chi cho các hoạt động bảo vệ môi trường. Do đó, dự kiến TP sẽ tăng mức thu phí lên để đạt con số 60 tỉ đồng/năm.

TP Hồ Chí Minh:  Tăng mức thu phí nước thải công nghiệp lên 60 tỉ đồng/năm

UBND TP HCM sắp đưa ra lấy ý kiến góp ý cho Đề án nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Theo đó, UBND TPHCM đề xuất tăng cách tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo hướng thu tăng phí nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các đối tượng nộp phí và tác động đến hành vi giảm xả nước thải ô nhiễm. Dựa trên mức thu phí hiện hữu, TP HCM dự tính sẽ áp dụng hệ số K (hệ số điều chỉnh giá đất) để tính phí điều chỉnh. Theo đó, mức phí bảo vệ môi trường tăng thêm tương ứng là 833 đồng/m3.  

Để tăng tổng nguồn thu, ngoài các đối tượng thu phí hiện hữu (hiện có 16 đối tượng), TP sẽ mở rộng thu phí.  Theo tính toán, sau khi bổ sung, tổng số các cơ sở phải đóng phí là 3.310 cơ sở. Tổng lượng nước thải của các cơ sở thải ra khoảng 173.000m3/ngày đêm. Khi thu phí theo phương thức mới, dự kiến TPHCM thu được 60 tỷ đồng/năm.

Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thu được, TP dự tính sẽ trích lại 25% cho cơ quan thu phí. UBND TPHCM phân tích việc tăng mức thu phí như đề xuất sẽ tác động một phần đến đời sống xã hội. Cụ thể, phí tăng có thể làm tăng mức phí các dịch vụ liên quan đến y tế, xử lý rác và từ đó tác động đến người dân.

 Tuy nhiên, việc tăng phí này sẽ tác động trực tiếp đến nhận thức về bảo vệ môi trường, khuyến khích tiết kiệm nước, đầu tư hệ thống xử lý nước thải (giảm thiểu ô nhiễm thải ra môi trường) và tạo sự công bằng giữa các đối tượng nộp phí. Ngoài ra, nguồn kinh phí thu tăng thêm sẽ đóng góp vào ngân sách góp phần cải thiện môi trường, từ đó nâng chất lượng sống của người dân. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm