Lan tỏa tinh thần pháp luật

(PLVN) - Theo thông lệ hàng năm, Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của xã hội.

Tiểu phẩm tuyên truyền “Ngày pháp luật” ở Ban Chỉ huy quân sự TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Tiểu phẩm tuyên truyền “Ngày pháp luật” ở Ban Chỉ huy quân sự TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Ngày Pháp luật Việt Nam 2020, được các ngành, các địa phương tổ chức với nhiều nội dung thiết thực và cụ thể. Với toàn ngành Tư pháp, đó là nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 25/9/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành kế hoạch, chú trọng đẩy mạnh các hoạt động thiết thực ngay trong cơ quan Bộ Tư pháp, nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ góp phần lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác, thiết thực chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, của Bộ, ngành Tư pháp trong năm 2020.

Bộ Giao thông Vận tải kêu gọi hưởng ứng Ngày Pháp luật tập trung trong tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2020. Trong tháng cao điểm, Bộ khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức các chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật. Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị có thể lựa chọn các hình thức tổ chức phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

 Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp, trong đó tập trung vào các nội dung cơ bản của văn bản pháp luật mới có hiệu lực trong năm 2019, 2020; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp nói chung và lĩnh vực thông tin, truyền thông nói riêng; những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

Ngành Công an tổ chức Ngày Pháp luật, tập trung trong tháng cao điểm từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/11/2020 với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tích cực nêu cao tinh thần “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” trong công tác hoàn thiện thể chế, thực thi, bảo vệ pháp luật, góp phần từng bước xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, an toàn, lành mạnh”.

Gần như các ngành, địa phương đều chú trọng đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu và học tập pháp luật.

Kiên trì vì một xã hội thượng tôn pháp luật, ý nghĩa ấy đang được đề cao.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm