Niềm tin thời kỳ mới

(PLVN) - Cuối tuần qua đã diễn ra sự kiện quan trọng bậc nhất trong đời sống chính trị của đất nước đó là Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII). Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, với bầu không khí phấn khởi, tin tưởng, sáng qua (17/1), Hội nghị đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, kết thúc Hội nghị sớm hơn 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) bế mạc sau 1,5 ngày làm việc.

Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) bế mạc sau 1,5 ngày làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Hội nghị đã thành công rất tốt đẹp; công việc chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng đã cơ bản được hoàn tất theo đúng mục đích, yêu cầu và kế hoạch đề ra. Đây là Hội nghị thứ 15 và cũng là Hội nghị cuối cùng của khóa XII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Đến giờ phút này, chúng ta có thể tự hào khẳng định: Suốt nhiệm kỳ khóa XII vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước với biết bao nhiêu biến động khó lường, bao nhiêu khó khăn, thử thách nhưng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết một lòng, với quyết tâm và nỗ lực rất cao, đã hoàn thành toàn bộ chương trình công tác toàn khóa đề ra, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giành được những kết quả rất quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, tạo ra niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới để sắp tới chúng ta tiếp tục vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới”.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước theo dõi Hội nghị Trung ương 15 và chờ đợi Đại hội XIII của Đảng là nguyện vọng chính đáng. Lịch sử 91 năm thành lập Đảng và hơn 70 năm thành lập nước cho thấy Đảng không có lợi ích nào khác hơn lợi ích của dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên trì các mục tiêu, trước là dân tộc tự do. Đất nước độc lập, nhưng nhân dân phải được hưởng hạnh phúc, tự do, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói. Đó là dân chủ; là pháp quyền; là đạo đức, “Quốc pháp vô thân”, “quốc pháp thượng tôn”; đó là phát triển.

Phát triển đất nước là thước đo sự tiến bộ xã hội văn minh và hiện đại. Một đất nước Việt Nam truyền thống và hiện đại, hài hòa và khoan dung, dân chủ và kỷ cương, thủy chung và minh bạch, bản sắc và hội nhập, độc lập và hòa mục… là những phẩm chất mà chúng ta cần hướng tới, xây dựng. Đó là con đường phát triển tất yếu của dân tộc phù hợp với bước đi của thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Về xây dựng Nhà nước pháp quyền, Người từng nói: “Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”. Không có pháp quyền càng không thể nói tới dân chủ hay tự do chân chính nào. Chỉ còn đúng một tuần nữa Đại hội XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội, với tất cả sự tin yêu.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm