Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong các cấp công đoàn

(PLVN) -Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở Hà Nội và nhiều địa phương, vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp đã có Công văn số 21/CV-CĐBTP gửi tới Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Bộ về việc triển khai thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, yêu cầu các Công đoàn cơ sở, Tổ công đoàn thuộc Bộ tiếp tục tuyên truyền cho đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các quy định của Chính phủ, của Bộ Y tế, Bộ Tư pháp và của các địa phương, trong đó chú ý thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, tránh tiếp xúc và tụ tập động người khi không cần thiết ...

Các Công đoàn cơ sở đã được Công đoàn Bộ cấp kinh phí đề nghị cân đối nguồn kinh phí công đoàn và báo cáo cấp ủy, phối hợp với Thủ trưởng đơn vị để có các giải pháp hỗ trợ đoàn viên, thực hiện các biện pháp khử khuẩn tại cơ quan đơn vị, trang bị đầy đủ sà phòng, nước rửa tay tại phòng hội họp, nhà ăn nơi công cộng của cơ quan, mua khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang phát cho đoàn viên công đoàn.

Đối với các Tổ công đoàn thuộc Công đoàn Bộ, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ sẽ mua gel rửa tay và khẩu trang phát cho đoàn viên công đoàn các Vụ, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Ban Chấp hành và các Ban Công đoàn Bộ đợt 1 vào chiều Thứ Hai (ngày 01/02/2021); đợt 2 dự kiến vào ngày 04-05/02/2021. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm