Tăng cường kiểm tra hoạt động các hội, quỹ từ thiện

(PLVN) - Ngày 16/11, phát biểu tại Hội nghị triển khai các quy định của Đảng và Nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và quá trình dân chủ hóa xã hội, các tổ chức quần chúng ngày càng phát triển về số lượng, đa dạng về loại hình tổ chức và hoạt động trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội từ Trung ương đến địa phương. 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhìn chung, các hội, quỹ hoạt động cơ bản đều tuân thủ pháp luật và điều lệ, ngày càng thể hiện rõ vai trò tập hợp đoàn kết, phát huy sức mạnh của hội viên và bảo đảm tính dân chủ, tạo điều kiện cho hội viên phát huy tiềm năng sáng tạo; là nhân tố tích cực trong việc thực hiện các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện hoạt động từ thiện, nhân đạo, khắc phục hậu quả thiên tai…

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các hội, quỹ chú ý thực hiện một số nội dung để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động của hội, quỹ. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện thuận lợi để các hội, quỹ hoạt động một cách có hiệu quả, thiết thực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta.

Cụ thể, các Bộ, ngành Trung ương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động trong lĩnh vực do Bộ, ngành quản lý đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay; Tăng cường và đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về ngành, lĩnh vực đối với hội, quỹ và xử lý kịp thời hoặc kiến nghị với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan để xử lý nghiêm các vi phạm của hội, quỹ theo quy định của pháp luật.

Các Bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần rà soát kỹ điều kiện, tiêu chuẩn trước khi cho phép thành lập các pháp nhân thuộc hội, quỹ đảm bảo đúng lĩnh vực hoạt động theo điều lệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tránh tình trạng các hội, quỹ cho thành lập các pháp nhân rất nhiều mà không quản lý, kiểm soát được.  

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm