Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có giá trị lớn

(PLO) - Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, phức tạp, tồn đọng kéo dài, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc có giá trị lớn; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch giải quyết các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng.

Một vụ cưỡng chế thi hành án

Một vụ cưỡng chế thi hành án

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) sau cuộc làm việc của lãnh đạo Tổng cục với Cục THADS 23 tỉnh, thành phố có số lượng việc, tiền phải thi hành án lớn hoặc còn những tồn tại, hạn chế.

Trên cơ sở đánh giá kết quả, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong việc thực hiện chỉ tiêu 5 tháng đầu năm 2015, Tổng cục trưởng yêu cầu Lãnh đạo Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là 23 tỉnh, thành phố được triệu tập, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó đối với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Tổng cục trưởng yêu cầu đề cao trách nhiệm, tiếp thu và tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục giải quyết đầy đủ, kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan THADS địa phương; tiếp tục phát huy năng lực; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đồng thời thường xuyên rà soát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công việc của công chức, người lao động trong đơn vị. 

Đặc biệt,  tăng cường tham mưu trong việc xây dựng thể chế, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS; chủ động rà soát, đánh giá và ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan THADS địa phương; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu của các cơ quan THADS, từ đó kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp chỉ đạo; tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ theo hướng sâu sát hơn, cụ thể hơn, kiên quyết không để hiện tượng chậm trễ trong công tác này.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, phức tạp, tồn đọng kéo dài, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc có giá trị lớn; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch giải quyết các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng, Kế hoạch giải quyết các vụ án trọng điểm, phức tạp, kéo dài... 

Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác THADS; tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề ra các giải pháp căn cơ nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác cán bộ, đảm bảo công tác này phải “đi trước một bước” nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của toàn hệ thống THADS...

Đối với các Cục trưởng Cục THADS địa phương, Tổng cục trưởng yêu cầu quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục tại Hội nghị nêu trên đến toàn thể cán bộ, công chức làm công tác THADS tại địa phương mình; nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế, chỉ đạo khắc phục ngay những nguyên nhân chủ quan làm hạn chế kết quả thực hiện chỉ tiêu THADS; đề ra giải pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh tế, chính trị xã hội của địa phương, chú trọng những giải pháp đột phá; quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo tổ chức thi hành án; tập trung từ nay đến trước khi diễn ra Đại hội Đảng các cấp (hết tháng 7/2015) tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; tập trung giải quyết các vụ việc trọng điểm, tồn đọng kéo dài, các vụ việc có khiếu nại, tố cáo phức tạp; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm.

Bên cạnh đó, Tổng cục yêu cầu cơ quan THADS địa phương tiếp tục kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là những địa bàn, đơn vị còn yếu kém; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc điều động, luân chuyển, biệt phái công chức; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong đơn vị; đồng thời tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo THADS, tăng cường mối quan hệ phối hợp với cơ quan Công an, Tòa án, Kiểm sát, cơ quan truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan để tăng cường hiệu quả công tác THADS.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong THADS. Tham mưu cho cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ theo Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng bộ Tư pháp. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm