Nộp bảo hiểm một nơi, có được hưởng thất nghiệp ở nơi khác?

(PLO) - Bạn đọc từ mail nguyenchanh.... hỏi: Tôi đóng bảo hiểm ở tỉnh Bình Dương nhưng tôi nghỉ việc về quê (miền Bắc) thì có làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở ngoài Bắc được không ạ?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm và Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng làm việc, NLĐ có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp NLĐ thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP thì có thể ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp của bạn sau khi nghỉ việc về quê thì có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại quê của bạn.

Cùng chuyên mục
Người dân có được thỏa thuận về giá bồi thường đất?

Người dân có được thỏa thuận về giá bồi thường đất?

(PLVN) - Luật sư Nguyễn Văn Tuấn cho biết, theo quy định, trong một số trường hợp cụ thể thì người dân có đất thuộc dự án bị thu hồi có thể được thỏa thuận với chủ đầu tư để thống nhất về giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ), cho thuê QSDĐ hoặc góp vốn bằng QSDĐ. 
Đọc thêm