Quyền lợi được hưởng khi tai nạn lao động

(PLO) -Tôi là công nhân ngành xây dựng, làm việc theo chế độ hợp đồng và tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ. Cách đây 2 tháng, trong một lần đang làm việc tại công trường thì tôi bị tai nạn lao động và xác định là suy giảm 30% khả năng lao động. Vậy trong trường hợp này tôi được hưởng những quyền lợi gì? (Trần Văn Lâm, Kiến An, Hải Phòng)

Tai nạn lao động là các chấn thương cho các bộ phận, chức năng hoặc gây tử vong cho người lao động xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với nhiệm vụ công việc được giao. Theo đó, khi bị tai nạn lao động bạn sẽ được hưởng những quyền lợi sau: 

Thứ nhất: Bạn sẽ được người sử dụng lao động (công ty bạn làm việc) trả đủ lương theo hợp đồng lao động đã giao kết và không được đơn phương chấm dứt hợp đồng trong thời gian bạn đang điều trị và được công ty cùng với cơ quan bảo hiểm thanh toán các chi phí điều trị.

Tại Điều 144 Bộ luật lao động năm 2012 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động như sau:

“1. Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế. 

2. Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.

3. Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật này.”

Như vậy, công ty bạn làm việc sẽ cùng với tổ chức bảo hiểm chi trả những khoản chi phí trong danh mục do bảo hiểm ý tế chi trả. Và chi trả những khoản chi phí trong quá trình điều trị của bạn không nằm trong danh mục bảo hiểm chi trả.

Ngoài ra, trong thời gian bạn nghỉ việc để điều trị chấn thương người sử dụng lao động có trách nhiệm trả đủ lương theo hợp đồng lao động đã giao kết và không được đơn phương châm dứt hợp đồng trong thời gian bạn đang điều trị.

Ngoài ra, do bạn có tham gia BHXH đầy đủ nên bạn còn được hưởng quyền lợi theo điều 145 Bộ luật lao động năm  2012: “Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội”.

Thứ hai, bạn được hưởng trợ cấp một lần trong quy định của chế độ tai  nạn lao động

Tại Điều 42 bộ luật lao động và tại Điều 48 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 có quy định về việc được hưởng trợ cấp một lần khi suy giảm khả năng lao động. Theo đó, mức suy giảm khả năng lao động của bạn là 30% thì bạn sẽ được hưởng mức trợ cấp một lần. Và cách tính trợ cấp tai nạn lao động một lần được xác định như sau:

“- Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng năm lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

- Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động hoặc được xác định mắc bệnh nghề nghiệp; trường hợp bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó”.

Như vậy, trường hợp tai nạn lao động của bạn thì bạn sẽ được hưởng quyền lợi sau: được công ty cùng với tổ chức bảo hiểm xã hội chi trả các khoản điều trị do tai nạn lao động; trong thời gian điều trị đó công ty vẫn phải trả lương đầy đủ theo tháng cho bạn; bạn sẽ được tổ chức bảo hiểm trợ cấp hàng tháng với mức hỗ trợ cụ tính theo mức suy giảm sức lao động và mức lương hàng tháng của bạn trước đó.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm