Hồ sơ đính chính thông tin nhân thân

12/09/2017 06:47 GMT+7

(PLO) - Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung hỏi: Vừa qua, tại doanh nghiệp có 01 trường hợp người lao động (NLĐ) là anh Phạm Văn Toàn (sinh năm 1968) đã tham gia BHXH trên 30 năm, đem nộp hồ sơ đến bộ phận 01 cửa của BHXH tỉnh Bình Định để xin được đính chính thông tin nhân thân liên quan (sinh năm 1964), có photo bản CMND + sổ hộ khẩu + bản sao giấy khai sinh (bản gốc). 

Nhưng BHXH tỉnh Bình Định có yêu cầu NLĐ phải cung cấp thêm Lý lịch đảng viên để BHXH Bình Định xem xét duyệt giải quyết. Vậy, BHXH Bình Định căn cứ theo văn bản và quy định hiện hành nào của BHXH Việt Nam để bắt buộc DN phải cung cấp hồ sơ đặt thêm này? Nếu NLĐ không có Lý lịch đảng viên thì có được giải quyết chế độ không?

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trả lời:  Thành phần hồ sơ cấp lại sổ BHXH đối với người tham gia thay đổi ngày, tháng, năm sinh theo quy định tại tiết a điểm 2.1 khoản 2 Điều 27 Quyết định số 595/QĐ-BHXH gồm: “Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS); Giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu; Trường hợp là đảng viên theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền” và Công văn số 1901-CV/BTCTW ngày 05/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Kết luận số 13 của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên quy định:

“Đối với trường hợp tuổi ghi trong hồ sơ lý lịch cán bộ hoặc các giấy tờ liên quan khác kèm theo hồ sơ cán bộ không trùng khớp với hồ sơ lý lịch đảng viên gốc, khi tiến hành quy trình công tác cán bộ như: quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên thì các cấp ủy, tổ chức đảng phải lấy tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng làm căn cứ để thực hiện…”.

Vì vậy, BHXH tỉnh Bình Định căn cứ tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng để xem xét, giải quyết đối với trường hợp người lao động là đảng viên điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh đã ghi trên sổ BHXH là đúng với quy định hiện hành.

  • SJC Hà Nội

  • Hà Nội
    Trời nắng nhiều mây .....