Bị tai nạn khi đang thử việc thì có được hưởng chế độ tai nạn lao động không?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bạn Bích Hồng (Khánh Hòa) hỏi: Tôi đang thử việc chưa được 2 tháng tại một công ty về lĩnh vực xây dựng, đang trong giờ làm việc thì tôi bị ngã tại công trình xây dựng. Từ trước đến nay tôi chưa từng tham gia bảo hiểm xã hội. Xin hỏi, trong thời gian thử việc thì tôi có được hưởng chế độ tai nạn lao động không? Nếu được thì tôi được công ty chi trả những khoản nào?
Bị tai nạn khi đang thử việc thì có được hưởng chế độ tai nạn lao động không?

Luật sư Hoàng Tuấn Vũ (Công ty Luật TNHH Tuệ Anh) - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Điều 2 Luật An toàn vệ sinh, lao động 2015 quy định đối tượng áp dụng bao gồm: Người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động. Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. NLĐ làm việc không theo hợp đồng lao động. NLĐ Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Người sử dụng lao động. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Mặt khác, khoản 2 Điều 70 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định như sau: Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động đối với người học nghề, tập nghề, thử việc như đối với NLĐ tại Luật này, kể cả trường hợp bị tai nạn lao động.

Như vậy, có thể thấy bạn đang trong quá trình thử việc nhưng đang trong giờ làm việc thì bị ngã tại công trình xây dựng. Bạn vẫn nằm trong những đối tượng được hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Điều 45 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định, NLĐ tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp: Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật Lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh.

Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động.

Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

Cùng với đó, bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn nói trên.

Như vậy, nếu bạn đủ 2 điều kiện nêu trên thì sẽ được hưởng chế độ tai nạn lao động theo quy định hiện hành.

Do bạn cung cấp thông tin chưa cụ thể đến việc mình bị suy giảm khả năng lao động bao nhiêu phần trăm. Vì vậy, bạn có thể dựa vào những quy định nêu trên để xem xét những khoản hỗ trợ mà mình được hưởng theo quy định.

Đọc thêm