Chỉ giải ngân tiền mặt khoản vay dưới 100 triệu đồng

(PLO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 09/2012/TT-NHNN quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, trong đó tập trung vào quy định cụ thể việc áp dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để giải ngân vốn cho vay và thực hiện thanh toán cho bên thụ hưởng và các trường hợp được phép giải ngân vốn cho vay đối với khách hàng bằng tiền mặt.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo quy định tại Kkhoản 1 Điều 3 Thông tư số 09/2012/TT-NHNN hiện hành,  tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi chung là ngân hàng) phải sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để giải ngân vốn cho vay và thực hiện thanh toán trực tiếp cho bên thụ hưởng.

Qua thực tiễn thực hiện, một số ngân hàng đề nghị NHNN quy định cụ thể việc “thanh toán trực tiếp cho bên thụ hưởng”. Theo đó, nội dung dự thảo Thông tư không sử dụng cụm từ “thanh toán trực tiếp cho bên thụ hưởng” mà quy định cụ thể việc áp dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để giải ngân vốn cho vay và thực hiện thanh toán cho bên thụ hưởng.

Liên quan đến quy định về hạn mức giải ngân tiền mặt, để phù hợp với chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và theo đề nghị của một số ngân hàng về việc bỏ hoặc điều chỉnh giảm số tiền quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 09/2012/TT-NHNN hoặc giao TCTD quy định cụ thể giới hạn giải ngân bằng tiền mặt phù hợp với thực tế kinh doanh của người thụ hưởng, dự thảo Thông tư quy định theo hướng thu hẹp, cụ thể là các TCTD chỉ được giải ngân bằng tiền mặt để thanh toán cho bên thụ hưởng là cá nhân không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc để thanh toán cho bên thụ hưởng là cá nhân có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán với số tiền vay dưới 100 triệu đồng.

Đồng thời, dự thảo Thông tư cũng bổ sung quy định các TCTD được giải ngân bằng tiền mặt đối với các trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp luật cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định một số trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước.

Theo đó, dự thảo được sửa đổi, bổ sung thành ngân hàng “được xem xét quyết định giải ngân vốn cho vay đối với khách hàng bằng tiền mặt trong trường hợp:

a) Thanh toán cho bên thụ hưởng là cá nhân có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán với số tiền vay dưới 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng);

b) Thanh toán cho bên thụ hưởng là cá nhân không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

c) Thanh toán cho bên thụ hưởng là tổ chức sử dụng vốn nhà nước được thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của pháp luật”.

Ngoài ra, ngân hàng giải ngân vốn vay thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng để khách hàng thanh toán cho các mục đích mà pháp luật quy định phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng vay.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Hình minh họa.

Đề xuất quy định mới về xác nhận liệt sĩ, thương binh

(PLVN) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 9/12/2020, thay thế Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số 04/2012/PL-UBTVQH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.

Đọc thêm