Con người nước ngoài sinh tại Việt Nam có được mang quốc tịch Việt Nam?

Vợ chồng ban tôi là người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, mới sinh con tại Việt Nam. Xin hỏi con của bạn tôi có được mang quốc tịch Việt Nam hay không?. Pháp luật Việt Nam có cho phép mang 2 quốc tịch hay không? Trường hợp cháu bé có quốc tịch Việt Nam, khi theo gia đình về nước thì có được giữ quốc tịch Việt Nam không? 

Chuyên viên Bộ Tư pháp trả lời:

Pháp luật về quốc tịch của Việt Nam không quy định và cho phép trẻ em có cha mẹ là công dân nước ngoài được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam. Như vậy, cháu bé có cha mẹ là công dân nước ngoài thì sẽ mang quốc tịch của cha mẹ và không có quốc tịch Việt Nam.

Bên cạnh đó, Điều 4 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định: "Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp Luật này có quy định khác". Như vậy, pháp luật Việt Nam không cho phép mang 2 quốc tịch. 

Nếu cha mẹ cháu muốn con có quốc tịch Việt Nam thì cha mẹ cháu làm thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam cho cháu. Việc nhập quốc tịch Việt Nam của cháu sẽ được thực hiện theo quy định tại các Điều 19, 20 và 21 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm