Đề nghị dừng thanh, kiểm tra tại doanh nghiệp nếu không phát hiện dấu hiệu vi phạm thuế

(PLVN) - Bộ Tài chính mới có Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính – ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020. Bên cạnh các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chống chuyển giá, Bộ Tài chính đề nghị, dừng thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp nêu không phát hiện dấu hiệu vi phạm thuế…

Đề nghị dừng thanh, kiểm tra tại doanh nghiệp nếu không phát hiện dấu hiệu vi phạm thuế

Bộ Tài chính cho biết để thực hiện được mục tiêu kép “vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế-xã hội”, chi NS bên cạnh đáp ứng nguồn lực cho chi đầu tư phát triển nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đảm bảo thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo dự toán, còn phải ưu tiên cho các hoạt động ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ trực tiếp cho người dân, dự kiến cân đối ngân sách nhà nước (NSNN), đặc biệt là ngân sách (NS) trung ương (TW), cả năm sẽ khó khăn. 

Tuy nhiên, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính-NSNN đã đề ra, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW tiếp tục quán triệt, thực hiện các giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặt ra, trong đó tập trung vào các nội dung quan trọng sau:

Một là, tiếp tục tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu NS theo quy định. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kết hợp với các biện pháp hỗ trợ khác nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút các nguồn vốn đầu tư mới, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN theo dự toán Quốc hội giao.

Theo đó, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan tại địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan, tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chống chuyển giá; quản lý chặt chẽ hoàn thuế, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế;

Dừng thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp nêu không phát hiện dấu hiệu vi phạm thuế; dự báo và đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn để có giải pháp chỉ đạo, điều hành thu phù hợp; điều hành chi đầu tư gắn với tiến độ một số khoản thu dành để chi đầu tư. 

Chủ động dự kiến số vượt thu từ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết để bổ sung vốn cho các dự án đã có trong dự toán nhưng do thu cân đối NS khó khăn chưa kịp bố trí đủ dự toán…

Tập trung chỉ đạo, thực hiện tái cấu trúc, đẩy mạnh cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mở rộng các phương thức bán cổ phần (kể cả bán toàn bộ doanh nghiệp), phấn đấu đảm bảo số thu từ cổ phần, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo dự toán.

Hai là, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nguồn NSNN; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản trong quản lý đầu tư và xây dựng, nhất là vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục cấp phép xây dựng, đấu thầu,…tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các chủ dự án.

Ba là, chỉ đạo các cấp NS và cơ quan, đơn vị thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020.

Bốn là, UBND các tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu, điều hành đảm bảo cân đối NS địa phương; chủ động sắp xếp, cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, trong đó chủ động đảm bảo nguồn NS địa phương (bao gồm cả nguồn cải cách tiền lương còn dư theo quy định) và sử dụng nguồn NS TW bổ sung nếu có để thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành; không để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ chế độ, chính sách trên địa bàn. 

Trường hợp dự kiến thu NS địa phương giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao trong khi vẫn phải chi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, địa phương phải chủ động xây dựng phương án điều hành sử dụng các nguồn lực của mình theo quy định để đảm bảo NS địa phương. 

Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, NS trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong thu, chi NSNN, quản lý, sử dụng tài sản công... Thực hiện các kết luận của các cơ quan thanh tra và việc xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với các trường hợp vi phạm, gây lãng phí tiền, tài sản nhà nước, tài nguyên thiên nhiên

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
May Đáp Cầu đã phải dừng sản xuất 2 nhà máy tại tâm dịch Bắc Ninh.

Doanh nghiệp dệt may xoay xở vượt khó

(PLVN) -  Nhà máy xuất hiện F0, công nhân nghỉ việc vì không chấp nhận ăn ngủ tại chỗ… là những khó khăn khiến kế hoạch sản xuất, giao hàng của doanh nghiệp ngành may trong vùng dịch bị xáo trộn, thiệt hại kinh tế đáng kể.

Đọc thêm