Đề xuất thu hồi, vô hiệu hóa các tài khoản truy cập vào hệ thống thanh toán thẻ mà không hoạt động trong 3 tháng

(PLVN) - Ngân hàng Nhà nước đang trình dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 về việc quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Theo đó, bổ sung quy định thu hồi, loại bỏ hoặc vô hiệu hóa các tài khoản không hoạt động trong khoảng thời gian tối đa 90 ngày đối với tài khoản truy cập vào hệ thống thanh toán thẻ.

Cụ thể, cơ quan này đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm e, khoản 4 Điều 6 quy định và thực hiện việc thu hồi, loại bỏ hoặc vô hiệu hóa các tài khoản loại không sử dụng, hết hạn sử dụng, không hoạt động trong khoảng thời gian tối đa 90 ngày hoặc các tài khoản trong trạng thái không kích hoạt trong một khoảng thời gian.

Theo Ngân hàng Nhà nước: “Tài khoản tại quy định này là tài khoản người sử dụng dùng để truy cập, quản trị và vận hành các trang thiết bị của hệ thống thanh toán thẻ ngân hàng và không liên quan gì đến tài khoản của khách hàng”.

Bên cạnh đó, Dự thảo còn cập nhật một số quy định mà Thông tư 47/2014/TT-NHNN không quy định rõ như: Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 14 như sau: Số thẻ phải được che giấu phù hợp khi hiển thị (chỉ hiển thị tối đa 6 số đầu và 4 số cuối) và chỉ được hiển thị đầy đủ cho một số hạn chế nhân viên có thẩm quyền để thao tác nghiệp vụ hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ sở hữu hợp pháp của thẻ. Tổ chức phải lập danh sách các nhân viên có quyền xem số thẻ đầy đủ và thu hồi quyền xem số thẻ đầy đủ ngay khi nhân viên thay đổi vị trí công việc.

Dự thảo bổ sung điểm b khoản 1 Điều 17: Sử dụng camera hoặc có biện pháp khác để giám sát truy cập vật lý tới khu vực phòng máy chủ, khu vực in ấn phát hành, nơi lưu trữ, xử lý dữ liệu chủ thẻ. Camera hoặc biện pháp giám sát khác phải được bảo vệ khỏi việc phá hoại hoặc vô hiệu hóa. Các dữ liệu giám sát phải được lưu trữ tối thiểu 3 tháng…

Theo Ngân hàng Nhà nước, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nội dung Thông tư 47/2014/TT-NHNN chỉ quy định các yêu cầu kỹ thuật công nghệ thông tin về việc quản lý, vận hành các trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ và không có quy định nào liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản của khách hàng tại ngân hàng.

Hiện nay, việc mở và sử dụng tài khoản của khách hàng tại ngân hàng đang được thực hiện theo Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm