Hải Phòng đề xuất mức thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với trường công lập

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND TP Hải Phòng vừa xây dựng Đề án Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn để trình HĐND TP phê duyệt trong kỳ họp tới.
Bữa ăn bán trú của một trường học trên địa bàn quận Kiến An, Hải Phòng
Bữa ăn bán trú của một trường học trên địa bàn quận Kiến An, Hải Phòng

Cụ thể, UBND TP Hải Phòng đề xuất mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các trường công lập trên địa bàn Hải Phòng gồm 11 danh mục các khoản thu liên quan đến tổ chức ăn bán trú, dạy ngoại ngữ tăng cường, học thêm các môn văn hoá, học nghề, thi nghề…

Đánh giá về sự cần thiết để xây dựng đề án, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng cho biết: Hiện nay, theo xu thế phát triển của xã hội các điều kiện phục vụ, hỗ trợ hoạt động dạy và học cho học sinh trong nhà trường được cải tiến. Một số dịch vụ đang diễn ra tại các trường học như: Tổ chức ăn, ngủ cho học sinh bán trú, đồ dùng phục vụ cá nhân trẻ bán trú, lao công; điện, nước, giáo dục kỹ năng sống… đang diễn ra ở các trường học theo hình thức thoả thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh đăng ký sử dụng dịch vụ cho con em. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục diễn ra ở mỗi trường, mỗi quận, huyện trong TP, cấp học không có sự thống nhất.

Danh mục các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo Đề án.

Danh mục các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo Đề án.

Do đó, việc xây dựng Đề án quy định mức thu và cơ chế quản lý, sử dụng nguồn thu khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập là cần thiết, làm căn cứ để UBND TP triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Theo Sở Giáo dục & Đào tạo, mục tiêu xây dựng đề án này nhằm thúc đẩy xã hội hoá giáo dục, bổ sung nguồn lực đầu tư cho giáo dục, tạo điều kiện cho các trường có nguồn kinh phí chủ động trong các điều kiện nuôi dạy tốt hơn cho học sinh.

Được biết, tại kỳ họp dự kiến cuối tháng 7/2022, HĐND TP Hải Phòng sẽ xem xét để thông qua Nghị quyết này.

Đọc thêm