UBND tỉnh Ninh Bình bàn các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh 6 tháng cuối năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng ngày 5/7, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị bàn các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh 6 tháng cuối năm 2022 và trong thời gian tới.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình; ông Trần Hồng Quảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình; ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và các lãnh đạo sở, ban ngành trực thuộc tỉnh Ninh Bình.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu thực trạng, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp. Theo đó để đảm bảo tốc độ tăng trưởng theo kịch bản đã đề ra, đối với sản xuất công nghiệp cần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực, có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, phục hồi, phát triển trở lại. Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng các Cụm Công nghiệp để thu hút các Dự án; đảm bảo cung cấp điện nước cho sản xuất trong các Khu, Cụm Công nghiệp; chủ động nắm tình hình hình công nhân không để đình công, lãn công. Để tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư, một số đại biểu đề nghị tăng cường liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai; rà soát, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ; xác định lại năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Đối với du lịch, dịch vụ cần tập trung phát triển mạnh mẽ, coi đây là mục tiêu tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm. Theo đó cần phát triển thị trường nội địa, thúc đẩy xuất khẩu bền vững; tăng cường các giải pháp quảng bá, xúc tiến liên doanh, liên kết, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ du lịch.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc mà UBND tỉnh đang phải tập trung giải quyết để đảm bảo tốc độ tăng trưởng theo kịch bản. Thời gian tới, các lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương trực thuộc tỉnh Ninh Bình cần bắt đầu giải quyết khó khăn của từng người, từng việc, từng cơ quan, đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; giải quyết ngay các vấn đề thuộc về cơ chế, tổ chức, phải thấy được trách nhiệm của từng cá nhân, từng ngành trong thực hiện các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng bằng những việc cụ thể, rõ ràng hơn...UBND tỉnh Ninh Bình, các sở, ngành, địa phương phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được tốc độ tăng trưởng như kịch bản đã đề ra.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trân trọng cảm ơn, tiếp thu đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tự kiểm điểm lại công việc, đề ra giải pháp cụ thể với quyết tâm và hành động mẽ hơn. Trong đó cần bắt đầu từ những công việc đã dày công làm từ đầu nhiệm kỳ đến nay đi đôi với giải quyết các tồn tại và tập trung vào những cái mới. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê hàng tháng trao đổi, chia sẻ, thống nhất số liệu thống kê để tham mưu cho UBND tỉnh Ninh Bình trong chỉ đạo, điều hành.

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu kết luận Hội nghị.

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu kết luận Hội nghị.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH năm 2022, vì vậy các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp, người dân trong tỉnh phải nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, thúc đẩy tăng trưởng toàn diện những tháng cuối năm, tạo tiền đề cho sự phát triển của tỉnh Ninh Bình trong những năm tiếp theo.

Đọc thêm