Lạng Giang (Bắc Giang): Điểm sáng trong “bức tranh” kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Bằng sự quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) đã đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt “mục tiêu kép”; vừa triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho bà con nhân dân.
Hệ thống cơ sở hạ tầng huyện Lạng Giang được đầu tư đồng bộ
Hệ thống cơ sở hạ tầng huyện Lạng Giang được đầu tư đồng bộ

Đến nay, dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản vẫn giữ ổn định, nhiều lĩnh vực có bước phát triển, góp phần cùng với tỉnh Bắc Giang trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của cả nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, huyện Lạng Giang tổ chức triển khai các giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất trên địa bàn (cà phê doanh nhân, xúc tiến trực tiếp, xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp,…); Tăng cường quảng bá, xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào địa bàn.

Từ đầu năm đến nay thu hút được 03 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng số vốn đăng ký 30 tỷ đồng, diện tích 3,61 ha; Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 13 dự án được chấp thuận đầu tư trên địa bàn.

Đến nay, toàn huyện có thêm 53 doanh nghiệp và tổ chức kinh tế thành lập mới, đưa tổng số doanh nghiệp và tổ chức kinh tế trên địa bàn lên 701 đơn vị; trong đó 614 doanh nghiệp và tổ chức kinh tế hoạt động ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 3.844 tỷ đồng (giá hiện hành), đạt 31,3% kế hoạch và tăng 50,3% so với CKNT.

Huyện Lạng Giang có vị trí chiến lược quan trọng, được UBND tỉnh ưu tiên chú trọng đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại

Huyện Lạng Giang có vị trí chiến lược quan trọng, được UBND tỉnh ưu tiên chú trọng đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động chăn nuôi trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không có dịch bệnh xảy ra, đàn gia súc, gia cầm sinh trưởng, phát triển ổn định.

Huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với xây dựng chuỗi giá trị liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Toàn huyện sử dụng 2.500 tấn nguyên liệu để sản xuất nấm, doanh thu ước đạt 15 tỷ đồng; gieo cấy 2.400 ha lúa chất lượng cao (tăng 533 ha so với năm 2021), hiệu quả tăng 10% so với giống lúa đại trà; sản xuất 100 ha rau chế biến (tăng 27ha so với năm 2021) các mô hình đều đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp bà con nông dân yên tâm phát triển sản xuất.

Đồng thời, huyện Lạng Giang cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2022; rà soát, đăng ký 06 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2022.

Dứa Lạng GiangDứa Lạng Giang

Đối với chương trình Mục tiêu quốc gia về đích Nông thôn mới, huyện Lạng Giang đã tập trung huy động mọi nguồn lực để triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Tổng nguồn vốn dự kiến huy động xây dựng xã nông thôn mới nâng cao là 60.378 triệu đồng.

Ngành Thương mại và Dịch vụ của huyện Lạng Giang cũng đã có những bước chuyển mình rõ rệt, đạt được một số thành quả nổi bật. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 41 triệu USD, đạt 48,8% KH (tăng 32,2% so với CKNT). Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dự trữ đầy đủ hàng hóa phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo cung - cầu lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, không để xảy ra biến động thị trường.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai được chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo quyết liệt nên tình hình quản lý, sử dụng đất có nhiều chuyển biến tích cực; vi phạm pháp luật đất đai từng bước được khắc phục.

Thu ngân sách trên địa bàn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 2.481 tỷ đồng, đạt 165% dự toán năm, tăng 74% so với CKNT; trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt 672,9 tỷ đồng, đạt 73% dự toán năm.

Tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 1.195,3 tỷ đồng, đạt 80% dự toán năm và tăng 105% so với CKNT. Sáu tháng đầu năm việc huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn đạt khá. Tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng ước đến 30/6/2022 ước đạt 3.900 tỷ đồng, tăng 7,6% so với CKNT; tổng dư nợ của các ngân hàng ước đạt 1.678 tỷ đồng, tăng 20,1%; tổng doanh số cho vay của các ngân hàng ước đạt 1.420 tỷ đồng, tăng 18,2% so với CKNT.

Đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, huyện Lạng Giang tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 và tổ chức kỳ thi THPT năm 2022.

Tổ chức cho học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hoá lớp 9 cấp tỉnh năm học 2021- 2022; kết quả có 35/72 học sinh tham gia dự thi đạt giải. Tham gia thi sáng tạo khoa học cấp tỉnh: 02 sản phẩm dự thi đạt 1 giải Nhì và 1 giải Ba. Tổ chức đánh giá phân loại viên chức toàn ngành; làm tốt công tác thi đua khen thưởng năm học.

Bên cạnh những lĩnh vực nêu trên, Đảng bộ, chính quyền huyện Lạng Giang cũng chú trọng phát triển mọi mặt đời sống kinh tế - chính trị - xã hội một cách toàn diện. Chú trọng đến công tác thi đua – khen thưởng, 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho 59 tập thể và 363 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh trình Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cấp nhà nước cho 04 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2021. Hoàn thành đăng ký thi đua năm 2022 đối với Cụm thi đua các huyện, huyện Trung du và thành phố Bắc Giang...

Bên cạnh đó, Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung cao và có chuyển biến tích cực. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, kỷ cương, kỷ luật hành chính nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

Mặt khác, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của huyện. Thành lập Tổ hướng dẫn người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính trên Zalo UBND huyện Lạng Giang nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng tỷ lệ hồ sơ tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Đi đôi với đó, công tác lập và quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường tiếp tục được quan tâm chú trọng. Công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm thường xuyên đôn đốc thực hiện. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, trật tự đô thị, môi trường và chỉnh trang đô thị được tăng cường. Các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.

Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững; Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra canh gác, nhất là trong dịp diễn ra những ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức QPAN và chính sách hậu phương quân đội. Chỉ đạo tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022 bảo đảm đúng theo quy trình, đủ chỉ tiêu quân số và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm; đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản, đánh bạc, ma tuý,...

Triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn cho nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện chính trị trên địa bàn. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân, cấp mã số định danh, tài khoản định danh điện tử cho công dân; hướng dẫn công dân thực hiện các dịch vụ công thiết yếu, đảm bảo tiến độ triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06/CP

Phát huy những kết quả đã đạt được thời gian qua, cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Lạng Giang quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2022, vươn lên mạnh mẽ về kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đọc thêm