Nghiên cứu thành lập cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp

(PLO) - Sáng 7/12 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan cho ý kiến về việc thành lập một cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN). 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, việc thành lập cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại DN là thực hiện chủ trương của Đảng đã được quán triệt tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết 05 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV cũng thống nhất việc thành lập cơ quan này. Theo đó, việc thành lập cơ quan này nhằm tách chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước và chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN), sớm xóa bỏ chức năng đại diện chủ sở hữu của các bộ, UBND đầu tư vốn, tài sản nhà nước tại DN, để các cơ quan quản lý nhà nước làm tốt hơn công tác xây dựng chính sách.

Phó Thủ tướng cho rằng, việc thành lập cơ quan này sẽ tạo điều kiện để các bộ làm tốt hơn chức năng quản lý nhà nước đối với vốn, tài sản nhà nước đầu tư vào DN, bao gồm việc ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng chiến lược đầu tư phát triển DN theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch phát triển ngành; xây dựng, lưu giữ các thông tin cơ bản về DN thuộc các lĩnh vực; ban hành danh mục, phương thức quản lý tài chính, chính sách ưu đãi đối với sản phẩm, dịch vụ công ích và giám sát, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ phải làm rõ cơ chế hoạt động, tổ chức bộ máy và tài chính của cơ quan này ngay trong đề án. Đi kèm với đó là rà soát các văn bản pháp luật, tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, xóa bỏ các văn bản quy định về đại diện chủ sở hữu nhà nước không còn phù hợp.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm