Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hải quan thông minh, tích hợp

(PLVN) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định thành lập Nhóm xây dựng Đề án tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) ngành Hải quan do Phó Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan Lê Đức Thành làm Trưởng nhóm.

Hải quan ngày càng triển khai nhiều giải pháp hiện đại hóa

Hải quan ngày càng triển khai nhiều giải pháp hiện đại hóa

Tổng cục Hải quan cho biết, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Nhóm là xây dựng hệ thống CNTT mới, hiện đại, thông minh, tích hợp, đảm bảo tin học hóa các lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan trên cơ sở áp dụng những thành tựu mới về công nghệ, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Theo Phó Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan Lê Đức Thành, để tái thiết kế toàn bộ hệ thống CNTT của Ngành, bên cạnh các nội dung đã được phê duyệt tại Kế hoạch 5 năm về ứng dụng CNTT của Tổng cục Hải quan (giai đoạn 2016- 2020) sẽ phải bổ sung thêm nhiều nội dung mới, tập trung vào các ứng dụng như: Xây dựng ứng dụng di động hỗ trợ thực hiện thủ tục Hải quan mọi lúc - mọi nơi - trên mọi phương tiện; ứng dụng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin doanh nghiệp tập trung; xây dựng phần mềm quản lý việc lấy mẫu, phân tích và giám định hàng hóa tích hợp được với các hệ thống nghiệp vụ khác của ngành Hải quan…

Trước đó, ngày 22/1/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 155/QĐ-TCHQ thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Hệ thống CNTT ngành Hải quan. Ban Chỉ đạo xây dựng Dự án Hệ thống CNTT ngành Hải quan gồm 12 thành viên do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn làm Trưởng ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng bài toán nghiệp vụ tổng thể, quản lý doanh nghiệp, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh toàn diện từ khâu đầu đến khâu cuối; khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, doanh nghiệp và sẵn sàng trao đổi dữ liệu hải quan với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Thiết kế hệ thống CNTT tổng thể của ngành Hải quan đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản trị thông minh; quản lý doanh nghiệp, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh toàn diện từ khâu đầu đến khâu cuối; có khả năng tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, doanh nghiệp và sẵn sàng trao đổi dữ liệu hải quan với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đồng thời, Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai đầu tư dự án, nhiệm vụ CNTT đã được Bộ Tài chính phê duyệt hàng năm. Việc triển khai phải đảm bảo tiêu chuẩn kết nối, trao đổi và đồng bộ với Dự án Hệ thống CNTT ngành Hải quan.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm