Vietcombank có ủy viên Hội đồng quản trị mới

(PLVN) - Ông Đỗ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ ổn định tiền tệ Ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng quản trị Vietcombank nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình, nội dung tại đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình, nội dung tại đại hội

Đây là một trong số rất nhiều nội dung diễn ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) lần thứ 12, năm 2019 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa được tổ chức hôm qua (ngày 26/4/2019).

Theo chương trình nghị sự, đại hội đã lần lượt thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành, Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

Các báo cáo đều nêu rõ, với nỗ lực và quyết tâm của toàn hệ thống, kết thúc năm 2018, Vietcombank đã đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao, vươn lên mạnh mẽ để dẫn đầu hệ thống ngân hàng về quy mô lợi nhuận, chất lượng tài sản.

Năm 2019, bám sát định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Vietcombank tiếp tục phương châm hành động “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và đổi mới quan điểm điều hành “Kỷ cương - Hành động - Trách nhiệm” với các chỉ tiêu kế hoạch: tăng trưởng tổng tài sản 12%, tăng trưởng dư nợ tín dụng ~15%, tăng trưởng huy động vốn 11-13%, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 20.000 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ cũng thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT; Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019; Tờ trình về phương án tăng vốn giai đoạn 2019-2020…

Ban lãnh đạo Vietcombank tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ ổn định tiền tệ NHNN VN được bầu vào Hội đồng quản trị Vietcombank nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo đó, ông Đỗ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ ổn định tiền tệ NHNN Việt Nam đã được bầu vào HĐQT Vietcombank nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Vietcombank nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Vũ Thị Bích Vân - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/3/2019.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Kịp thời hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách ổn định đời sống, sản xuất kinh doanh

Kịp thời hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách ổn định đời sống, sản xuất kinh doanh

(PLVN) - Ngày 04/7/2020, tại Hà Nội, NHCSXH đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu tại chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành trên cả nước.
Đọc thêm