Sẽ trình Báo cáo tổng kết Nghị quyết 19-NQTW và Luật Đất đai 2013 vào tháng 10/2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về triển khai nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) khoá XI, ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương (KTTW) - đề nghị hoàn thành Báo cáo tổng kết và trình BCHTW vào đầu tháng 10/2021.

Sẽ trình Báo cáo tổng kết Nghị quyết 19-NQTW và Luật Đất đai 2013 vào tháng 10/2021

Triển khai thực hiện Quyết định số 01-QĐ/TW, ngày 26/3/2021 của Thường trực Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCHTW khoá XI và Quyết định số 15-QĐ/TW, hôm nay, ngày 23-6-2021, đoàn công tác của Ban KTTW do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban KTTW Trần Tuấn Anh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT về việc triển khai nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW của BCHTW khoá XI.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã làm việc với đoàn công tác của Ban KTTW.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban KTTW Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Nghị quyết 19-NQ/TW của BCHTW Khóa XI và Luật Đất đai năm 2013 đã mang lại những kết quả hết sức tích cực, khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trên cơ sở đánh giá từ thực tiễn đã đưa ra những chủ trương, quan điểm mục tiêu và định hướng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn phát triển sắp tới của đất nước, trong đó bao gồm những nội dung về việc tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đất nước trong giai đoạn 2020 - 2030 nói chung, trong đó có thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực đất đai.

Trên cơ sở đó, BCHTW đã xác định tập trung chỉ đạo khẩn trương tiến hành tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW, trong đó bao gồm việc tổng kết Luật đất đai năm 2013, để từ đó xây dựng một Nghị quyết mới của BCHTW, đảm bảo thể hiện đầy đủ chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng cũng như phù hợp với xu thế phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trưởng BKTTW cho biết, đứng trước những thực tiễn rất đa dạng, nhiều vấn đề mới cần được xem xét, giải quyết, đòi hỏi phải có sự tập trung chỉ đạo thống nhất, khoa học, khẩn trương, đặc biệt là trước yêu cầu về thời gian hoàn thành và trình BCHTW vào đầu tháng 10/2021, do vậy Thường trực Ban Bí thư ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW với sự tham gia của lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành.

Đánh giá cao những nỗ lực của Bộ TN&MT trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ Tổng kết và chỉ đạo tiếp thu những ý kiến đóng góp tại Hội nghị, ông Trần Tuấn Anh đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nhằm hoàn thành các nội dung công việc với chất lượng cao.

“Vai trò của Bộ TN&MT là đặc biệt quan trọng, với việc thực hiện hai nhiệm vụ song song, đó là Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW và Tổng kết Luật Đất đai năm 2013. Kết quả làm việc với Bộ TN&MT là cơ sở quan trọng để xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo Tổng kết…” - Trưởng Ban KTTW nhấn mạnh.

Đồng thời lưu ý, chương trình Tổng kết Nghị quyết 19 - NQ/TW diễn ra trong khí thế quyết tâm của toàn hệ thống chính trị bước vào năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới. Trong khi thời gian để hoàn thiện nội dung tổng kết không còn nhiều, lại chịu ảnh hưởng bới đại dịch COVID-19 gây khó khăn rất lớn cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ Tổng kết, do vậy đòi hỏi các cấp, các ngành nói chung, Bộ TN&MT nói riêng cần nỗ lực cố gắng vào cuộc với quyết tâm cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổng kết Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng này.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm