Thủ tục đề nghị cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"

(PLVN) - Bạn đọc Lê Việt Dũng hỏi: Bố tôi nhập ngũ, chiến đấu hy sinh tại chiến trường Tây Nam, gia đình tôi đã được hưởng chế độ từ năm 1985 nhưng đến nay bố tôi chưa được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”. Vậy cho tôi hỏi, gia đình tôi muốn đề nghị cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho bố tôi thì thủ tục hồ sơ như thế nào?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

- Bộ LĐTB&XH trả lời: Căn cứ Điều 13 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ LĐTB&XH quy định về cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sĩ có thân nhân đã hưởng chế độ ưu đãi trước ngày 01/01/1995. Hồ sơ có các giấy tờ theo thứ tự yêu cầu như sau:

1. Căn cứ chứng minh thân nhân hưởng chế độ trước ngày 01/01/1995.

2. Tra cứu thông tin chưa được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.

3. Một trong các giấy tờ: Giấy báo tử, Giấy chứng nhận hy sinh, Bằng “Tổ quốc ghi công” của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bằng “Tổ quốc ghi ơn” của Bộ trưởng Bộ Thương binh - Cựu binh.

4. Một trong các giấy tờ có giá trị pháp lý ghi nhận là liệt sĩ hoặc hy sinh.

5. Biên bản kết quả niêm yết công khai 45 ngày của UBND cấp xã nơi thân nhân đã được giải quyết chế độ.

Thủ tục thực hiện như sau:

Bước 1: Liên hệ Sở LĐTB&XH nơi quản lý hồ sơ gốc hoặc nơi đang chi trả trợ cấp cho thân nhân liệt sĩ để tra cứu về hồ sơ và thông tin Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Bước 2: Nếu hồ sơ có các giấy tờ nhóm 1, 2, 3 thì làm đơn đề nghị Sở LĐTB&XH.

Bước 3: Sở LĐTB&XH lập danh sách, trình UBND tỉnh để đề nghị Bộ LĐTB&XH thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm