Bản sao có thể dùng để công chứng bản dịch?

(PLO) - Tôi muốn công chứng bản dịch giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông và đại học từ tiếng Việt sang tiếng Đức để đi du học nhưng bản chính đã nộp cho trường và không thể rút lại. Vậy tôi có thể lấy bản sao đã chứng thực giấy chứng nhận đó để công chứng bản dịch được không?

Bản sao có thể dùng để công chứng bản dịch?

Trả lời có tính chất tham khảo:

Khoản 2 Điều 69 của Luật công chứng quy định người yêu cầu công chứng bản dịch phải xuất trình bản chính văn bản, giấy tờ cần dịch để công chứng viên tiếp nhận, kiểm tra và giao cho người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình thực hiện.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì ông/bà phải xuất trình bản chính giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông và đại học khi công chứng bản dịch chứ không thể xuất trình bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đó.

Cùng chuyên mục
Sở Kế hoạch và Đầu tư có từ 1-3 Phó Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư có từ 1-3 Phó Giám đốc

(PLVN) - Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và biên chế công chức ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê đang được lấy ý kiến góp ý của nhân dân.
Đọc thêm