Các trường hợp phải ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính mới

(PLO) - Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, quy định rõ: Người đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính phải ban hành quyết định mới hoặc chuyển người có thẩm quyền ban hành quyết định mới khi: 

Các trường hợp phải ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính mới

-Vi phạm thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm hành chính; 

-Ban hành quyết định xử phạt thuộc các trường hợp tại Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

-Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

- Có sai sót làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định;

- Quyết định giải quyết khiếu nại của người hoặc cơ quan có thẩm quyền được ban hành làm thay đổi căn cứ, nội dung của quyết định về xử lý vi phạm hành chính;

- Có bản án, quyết định của Tòa án về việc hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định xử lý vi phạm hành chính bị khởi kiện.

Cũng theo Nghị định này, người có thẩm quyền đã ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính có sai sót và cơ quan của người đó phải kịp thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do việc ban hành và thực hiện quyết định gây ra.

Cùng chuyên mục
Sở Kế hoạch và Đầu tư có từ 1-3 Phó Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư có từ 1-3 Phó Giám đốc

(PLVN) - Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và biên chế công chức ngành Kế hoạch, đầu tư và Thống kê đang được lấy ý kiến góp ý của nhân dân.
Đọc thêm