Cần biết: Thời gian, tiền lương tháng làm căn cứ tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(PLVN) - Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) bắt buộc mà Chính phủ vừa mới ban hành. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cụ thể, Nghị định quy định thời gian, tiền lương tháng làm căn cứ tính hưởng chế độ TNLĐ - BNN như sau:

Thời gian làm căn cứ tính hưởng chế độ TNLĐ - BNN là tổng thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ - BNN của người lao động (NLĐ). Trong đó, thời gian NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thời gian không làm việc hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm TNLĐ - BNN và tháng đó không được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ - BNN trừ trường hợp bị TNLĐ ngay trong tháng đầu đóng vào Quỹ.

Đối với NLĐ có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người sử dụng lao động không phải đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ - BNN nhưng được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ - BNN, cụ thể như sau:

Trường hợp NLĐ có hợp đồng lao động (HĐLĐ) hết thời hạn trong thời gian NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi HĐLĐ hết thời hạn được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ – BNN. Còn thời gian hưởng chế độ thai sản sau khi HĐLĐ hết thời hạn thì không được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ - BNN;

Trong trường hợp NLĐ có thời gian hưởng chế độ thai sản của NLĐ chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi không được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ – BNN.

Còn trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ - BNN, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn nhưng người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ - BNN;

Ngoài ra, đối với trường hợp người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng, người mẹ nhờ mang thai hộ, người cha nhờ mang thai hộ hưởng chế độ thai sản mà không nghỉ việc thì người sử dụng lao động vẫn phải đóng bảo hiểm vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ - BNN…

Nghị định có hiệu lực ngày 15/9/2020 và thay thế Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016.

Nghị định áp dụng cho các đối tượng:  Thứ nhất, cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ theo quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản 1 Điều 2 Luật BHXH năm 2014 tham gia bảo hiểm TNLĐ-BNN bắt buộc (sau đây gọi tắt là NLĐ). Cụ thể: Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên và người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng. Không bao gồm NLĐ là người giúp việc gia đình;

Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Thứ hai, người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật BHXH.

Thứ ba, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm TNLĐ-BNN.

Cùng chuyên mục
Hoạt động từ thiện: Sửa quy định để phát huy hết vai trò?

Hoạt động từ thiện: Sửa quy định để phát huy hết vai trò?

(PLVN) - Hiện nay, trên cả nước có rất nhiều cá nhân trực tiếp thực hiện các hoạt động kêu gọi cũng như phân phối tiền, hiện vật cứu trợ đồng bào Miền Trung do ảnh hưởng lũ lụt. Tuy nhiên, soi chiếu vào các quy định của pháp luật hiện hành thì các hoạt động này lại chưa hợp pháp. Nhiều ý kiến cho rằng cần xem xét, sửa đổi Nghị định 64/2008/NĐ-CP để phù hợp với thực tiễn, phát huy hết được vai trò, ý nghĩa nhân đạo trong hoạt động thiện nguyện.
Đọc thêm