Cần giấy tờ gì khi làm hồ sơ thất nghiệp?

(PLO) - Công ty tôi sắp giải thể. Tôi sắp bị thất nghiệp. Xin hỏi tôi cần những loại giấy tờ gì để được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo luật định? (Hoàng Hương Trà)

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết một số điều Luật Việc làm về BHTN quy định về hồ sơ đề nghị hưởng TCTN như sau:

1. Đề nghị hưởng TCTN theo mẫu do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc:

a) HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ;

b) Quyết định thôi việc;

c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc.

Trường hợp NLĐ tham gia BHTN theo quy định tại điểm c, khoản 1 điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

3. Sổ BHXH: Tổ chức BHXH thực hiện xác nhận về việc đóng BHTN và trả sổ BHXH cho NLĐ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của NSDLĐ.

Đối với NSDLĐ là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng BHTN và trả sổ BHXH cho NLĐ kể từ ngày nhận được đề nghị của NSDLĐ.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm