Cận thị bao nhiêu độ thì được tạm hoãn đi nghĩa vụ quân sự?

(PLO) - Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điốp trở lên, viễn thị các mức độ)...

Cận thị bao nhiêu độ thì được tạm hoãn đi nghĩa vụ quân sự?

Cháu là Quang Minh (18 tuổi – Hà Nam). Tuần vừa qua, cháu  nhận được giấy gọi đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trước đó khi đi khám tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, cháu bị kết luận bị cận thị 1,3 điốp. Theo cháu được biết, những người bị cận thị sẽ được miễn gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Luật sư giải đáp giúp cháu vì sao cháu bị cận mà vẫn phải đi thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Luật sư trả lời: 

Việc bạn nhận được giấy gọi đi thực hiện nghĩa vụ quân sự là hoàn toàn đúng theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự 2015.

Theo quy định tại điểm c Điều 4 Thông tư 140/2015 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thì công dân đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ thì đi thực hiện nghĩa vụ quân sự:

- Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Đối với các đơn vị quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

- Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 điốp trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS).

Bảng tiêu chuẩn đo thị lực các bệnh về mắt tại Bảng số 2, Phụ lục ban hành ban kèm theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP về quy định việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định:

STT

Thị lực

Phânloại

1

Mắt phải

Tổng thị lực 2 mắt

10/10

19/10

1

10/10

18/10

2

9/10

17/10

3

8/10

16/10

4

6,7/10

13/10- 15/10

5

1,2,3,4,5/10

6/10-12/10

6

Cận thị

 

2

Cận thị dưới -1,5 D

2

Cận thị từ -1,5 D đến dưới -3 D

3

Cận thị từ -3D đến dưới -4D

4

Cận thị từ -4D đến dưới -5D

5

Cận thị từ -5D trở lên

6

Cận thị đã phẫu thuật trên 1 năm kết quả tốt

Dựa vào thị lực không kính hạ xuống 1 bậc

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn bị cận thị 1,3 điốp thì vẫn đủ tiêu chuẩn đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, bạn trong độ tuổi gọi nhập ngũ (18 tuổi đến 25 tuổi). Vì vậy, bạn vẫn phải tuân thủ quy định của Luật nghĩa vụ quân sự./.

Cùng chuyên mục
Mục tiêu 300 hợp tác xã kiểu mới hiệu quả

Mục tiêu 300 hợp tác xã kiểu mới hiệu quả

(PLVN) - Theo Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025, đến năm 2025 phải lựa chọn được tối thiểu 300 HTX/liên hiệp HTX tham gia, hoạt động theo 12 mô hình của Đề án.
Đọc thêm