Khi nào phải mua bảo hiểm xây dựng?

(PLO) -Xin hỏi có bao nhiêu loại bảo hiểm trong xây dựng, có bắt buộc phải mua các loại bảo hiểm này không? (Lê Minh Hương -Cao Bằng)

Khi nào phải mua bảo hiểm xây dựng?

Theo Luật xây dựng, trong hoạt động đầu tư xây dựng có những loại bảo hiểm sau: 

a) Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng;

b) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng;

c) Bảo hiểm đối với vật tư, vật liệu, phương tiện, thiết bị thi công, người lao động;

d) Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba;

đ) Bảo hiểm bảo hành công trình xây dựng.

Trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc chỉ đối với các trường hợp đã được luật quy định bao gồm: 

a) Chủ đầu tư mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, môi trường, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công xây dựng phức tạp;

b) Nhà thầu tư vấn mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên;

c) Nhà thầu thi công xây dựng mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm