Người lao động có được trợ cấp mất việc làm khi Doanh nghiệp tái cơ cấu?

(PLO) -Bạn đọc từ hòm thư hungnguyenlila...@gmail.com hỏi: Tôi là một trong số những công nhân làm việc trong Công ty CP tại Hà Nội. Từ năm 2006 công ty được cổ phần hóa và Nhà nước nắm giữ 30% vốn điều lệ. Hiện nay, do nhu cầu tái cơ cấu lại ngành nghề hoạt động nên tôi và một số người lao động bị mất việc làm. Trong trường hợp này công ty có trách nhiệm trả trợ cấp mất việc làm cho tôi và một số người lao động trên không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động, Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật Lao động.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó, thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm cả thời gian thử việc.

Tại Khoản 2, Điều 38 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP nêu trên thì đối với doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước khi chấm dứt hợp đồng lao động mà người lao động có thời gian làm việc ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực Nhà nước và chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp trước ngày 1/1/1995 nhưng chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm đối với thời gian người lao động đã làm việc cho mình và chi trả trợ cấp thôi việc đối với thời gian người lao động đã làm việc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc khu vực Nhà nước trước đó.

Do bạn không nói rõ thời điểm vào công ty làm việc là khi nào nên khi Công ty tái cơ cấu lại ngành nghề hoạt động mà công ty không thể bố trí được việc làm và phải chấm dứt hợp đồng lao động thì có những trường hợp sau:

- Đối với người lao động vào làm việc tại Công ty trước khi cổ phần hóa trước ngày 1/1/1995 thì Công ty có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm đối với thời gian làm việc tại Công ty cổ phần và trợ cấp thôi việc đối với thời gian người lao động làm việc tại doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa và thời gian làm việc khu vực Nhà nước trước đó (nếu có).

- Đối với người lao động vào làm việc tại Công ty trước khi cổ phần hóa từ ngày 1/1/1995 đến trước ngày chuyển thành công ty cổ phần thì Công ty có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp mất việc làm cho người lao động đối với thời gian người lao động làm việc tại công ty cổ phần và trợ cấp thôi việc đối với thời gian người lao động làm việc tại doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa.

- Đối với người lao động vào làm việc tại Công ty (sau khi cổ phần hóa) thì Công ty có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp mất việc làm cho người lao động đối với thời gian người lao động làm việc tại Công ty.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm và trợ cấp thôi việc quy định tại Điều 48, Điều 49 Bộ luật Lao động; Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Như vậy, bạn có thể đề nghị Công ty căn cứ vào các quy định nêu trên xác định thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc cho bạn và một số người lao động nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Phạt nặng vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Phạt nặng vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

(PLVN) - Tại Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị nhiều mức phạt nặng và phạm vi rộng hơn so với các văn bản hiện hành.
Đọc thêm