Thủ tục chuyển nơi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp

(PLVN) - Bạn đọc có địa chỉ email pthanh@gmail.com hỏi: Trước đây, công ty tôi đăng ký trụ sở chính tại Quận 11, TP Hồ Chí Minh và đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho nhân viên. Nay công ty tôi chuyển trụ sở chính trên giấy đăng ký kinh doanh sang quận Tân Phú. Vậy công ty tôi cần làm những thủ tục gì để chuyển nơi đăng ký tham gia BHXH cho nhân viên? Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Sau khi công ty đã thay đổi giấy phép kinh doanh chuyển địa điểm trụ sở thì công ty cần làm những thủ tục hồ sơ chuyển nơi đăng lý tham gia bảo hiểm sang cơ quan BHXH nơi đặt trụ sở mới. Cụ thể:

Bước 1: Chuyển BHXH tại cơ quan BHXH nơi chuyển đi: 

Báo giảm BHXH: Doanh nghiệp phải làm hồ sơ 600a báo giảm tất cả lao động đang tham gia nộp hồ sơ điện tử. Sau khi báo giảm xong đơn vị liên hệ người quản lý thu để xác nhận công nợ và thanh toán cho BHXH. Sau khi thanh toán công nợ cho BHXH xong, doanh Nghiệp tiếp tục nộp hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH chậm nhất ngày 15 của tháng cuối cùng trước khi chuyển đi.

Thành phần hồ sơ bao gồm: Quyết định/Văn bản chuyển quận của đơn vị, Giấy Phép Kinh Doanh mới bản sao (1 bản); Hồ sơ 600a lúc đầu mình đã báo giảm qua điện tử bây giờ mình in ra ký đóng dấu để gửi BHXH; Sổ BHXH để làm chốt sổ cho nhân viên.

–  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

–  Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được hồ sơ báo giảm của Công ty.

Bước 2: Chuyển BHXH tại cơ quan BHXH nơi chuyển đến:

Báo tăng BHXH, BHYT, BHTN đối với cơ quan BHXH nơi chuyển đến

* Thành phần hồ sơ:

+  Thông báo chuyển địa điểm

+  Biên bản chuyển địa bàn quản lý BHXH

+  Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT.

+  Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (mẫu C12_TS).

– Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (mẫu số TK3-TS, 1 bản).

– Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu số TK1-TS, 1bản/người).

– Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh/hoạt động (bản sao có chứng thực).

– Danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu D02-TS, 1 bản).

– Phiếu giao nhận hồ sơ đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc (mẫu 101, 02 bản)

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Nơi nộp: Nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi trụ sở công ty bạn vừa chuyển đến.

Lưu ý: Trong vòng 4 ngày kể từ ngày nhận thông báo chấp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH đơn vị phải chuyển ngay số tiền tham gia BHXH, BHYT, BHTN tháng đầu tiên để cơ quan làm căn cứ cấp thẻ BHYT kịp thời cho người lao động.

Nếu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện thì thời hạn giải quyết hồ sơ sẽ cộng thêm 2 ngày cho mỗi lượt.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm