Vẫn chưa nhận đơn khiếu nại qua email, fax

(PLO) - Việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thể hiện đề nghị của mình với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình đã được quy định tại Điều 8 Luật Khiếu nại.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, việc khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp. Cũng theo Điều 8, trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung vẫn được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận. Nếu khiếu nại bằng đơn thì trong đơn phải có chữ ký của những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại. Đây là thay đổi so với Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998. Tuy nhiên, hiện quy định này chưa được hướng dẫn cụ thể, dẫn đến việc giải quyết khiếu nại gặp một số khó khăn. Cụ thể là, một số đơn khiếu nại trình bày không rõ ràng nội dung khiếu nại; không ít đơn khiếu nại chưa điền đủ thông tin của người khiếu nại, khiến việc kiểm tra xác minh giải quyết mất nhiều thời gian. Ngoài ra, vẫn có một số người khiếu nại photocopy đơn khiếu nại thành nhiều bản gửi cho nhiều cơ quan nhà nước gây khó khăn cho việc giải quyết khiếu nại...

Vì thế, Thanh tra Chính phủ đã được giao chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại để thay thế Nghị định 75/2012/NĐ-CP, đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Đơn vị soạn thảo đặt ra mục tiêu của việc quy định về hình thức khiếu nại là nhằm tạo cơ sở pháp lý về hình thức khiếu nại, bảo đảm sự thống nhất trong hình thức khiếu nại trong cả nước và tạo điều kiện trong việc tiếp nhận khiếu nại giúp cho việc giải quyết khiếu nại được thuận lợi, góp phần bảo vệ hoặc khôi phục quyền lợi của người dân. 

Như vậy, câu chuyện có tiếp nhận đơn, thư khiếu nại qua email, tin nhắn, điện thoại, fax hay không đã không được đặt ra bởi đây chỉ là thay thế văn bản ở tầm nghị định. Có điều, một đạo luật có quan hệ khá gần gũi với Luật Khiếu nại là Luật Tố cáo năm 2011 thì trong quá trình sửa đổi, bổ sung hiện nay, vấn đề này đang được xới xáo và nhận được nhiều ý kiến. Thiết nghĩ, để đảm bảo việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại được quy định rõ ràng, minh bạch thì về lâu dài cũng cần nghiên cứu các hình thức khiếu nại phù hợp hơn với thời đại công nghệ thông tin.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm