VietinBank giảm thêm 0,5%/năm sàn lãi suất cho khách hàng doanh nghiệp thuộc một số lĩnh vực ưu tiên

(PLVN) - Nhằm hỗ trợ mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp (DN) sản xuất kinh doanh (SXKD), các ngành nghề Chính phủ ưu tiên phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, VietinBank tiếp tục giảm 0,5%/năm sàn lãi suất cho vay VND ngắn hạn từ 1/8/2019 đến hết 31/12/2019.

VietinBank tin tưởng sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân

VietinBank tin tưởng sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân

Nhằm hỗ trợ mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp (DN) sản xuất kinh doanh (SXKD), các ngành nghề Chính phủ ưu tiên phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, VietinBank tiếp tục giảm 0,5%/năm sàn lãi suất cho vay VND ngắn hạn từ 1/8/2019 đến hết 31/12/2019.

Trong những năm qua, VietinBank luôn bám sát định hướng, chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để triển khai tích cực và có kết quả các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy phát triển hoạt động SXKD của DN.

Theo tinh thần tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 1/1/2019 và định hướng điều hành của NHNN, VietinBank đã chủ động, kịp thời điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với DN SXKD. Đặc biệt là các DN thuộc một số lĩnh vực ưu tiên theo quy định của Chính phủ, đồng thời triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi để hỗ trợ các DN tốt tiếp cận tín dụng với chi phí hợp lý. 

Để tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ đối với các DN SXKD, các ngành nghề Chính phủ ưu tiên phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, VietinBank tiếp tục giảm 0,5%/năm sàn lãi suất cho vay VND ngắn hạn từ 1/8/2019 đến hết 31/12/2019. Ưu đãi này dành cho các khách hàng tốt có nhu cầu vay vốn phục vụ lĩnh vực nông nghiệp sản xuất hàng hóa quy mô lớn, theo chuỗi liên kết; phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và phục vụ SXKD của DN ứng dụng công nghệ cao. 

Đồng thời, VietinBank tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng với mức lãi suất cho vay dành cho các khách hàng vừa và nhỏ, các khách hàng xuất khẩu, sản xuất kinh doanh thương mại từ nay tới cuối năm. 

Phát huy vai trò là ngân hàng thương mại lớn, chủ lực của nền kinh tế, VietinBank luôn chủ động khai thác các nguồn vốn, quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, tiết giảm chi phí, đi đầu trong việc giảm lãi suất cho vay. Qua đó giúp các DN thuận tiện trong việc tiếp cận tín dụng và dịch vụ ngân hàng; tháo gỡ khó khăn cho hoạt động SXKD; chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng tăng trưởng mạnh vào các lĩnh vực SXKD, các ngành nghề, DN thuộc đối tượng Chính phủ ưu tiên khuyến khích phát triển.

Với những giải pháp này, VietinBank tin tưởng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động SXKD của DN và người dân, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm