Xác định rõ các dịch vụ công cơ bản

(PLO) - Sáng qua (22/6), đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập do  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Bộ Nội vụ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ và các bộ, ban, ngành cần cập nhật, hệ thống hóa các chủ trương, quan điểm lớn của Đảng về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), các văn bản pháp luật vào Đề án, trong đó tập trung vào các văn bản đổi mới hoạt động của các ĐVSNCL trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề - lĩnh vực chiếm số lượng lớn đơn vị và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống nhân dân.

Phó Thủ tướng lưu ý xác định rõ các dịch vụ công cơ bản thì Nhà nước phải bảo đảm cho xã hội như y tế, giáo dục ở vùng khó khăn hay lĩnh vực khoa học cơ bản. Làm rõ bất cập hiện tại để có hướng đổi mới, nâng cao năng lực quản trị nội bộ, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với kiểm soát và giám sát của xã hội, không tập trung quyền hạn vào người đứng đầu đơn vị cung cấp dịch vụ công.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp hệ thống ĐVSNCL phải trên cơ sở quy hoạch mạng lưới ĐVSNCL, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn ĐVSNCL để rà soát, sắp xếp lại theo hướng tránh phân tán, dàn trải, chồng chéo nhằm giảm mạnh đầu mối ĐVSNCL kéo theo giảm được biên chế lao động trong đơn vị; gắn quyền được tuyển dụng với sử dụng lao động của ĐVSNCL.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, báo cáo của 28 bộ, ngành và 57 địa phương cho thấy, năm 2011 cả nước có 54.448 ĐVSNCL, đến năm 2016 giảm 534 đơn vị, còn 53.914 đơn vị. Tuy nhiên, trong khi số lượng ĐVSNCL của các địa phương giảm (635 đơn vị) thì ở khối bộ, ngành lại tăng lên 101 đơn vị. Số lượng người làm việc trong các ĐVSNCL năm 2011 là 1.812.259 người, năm 2016 là 1.978.086 người, tăng 165.827 người. Trong số này, khối bộ, ngành tăng 9.035 người, địa phương tăng 156.792 người. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm