2.850 ha rừng tự nhiên "biến mất", Sở NN&PTNT Quảng Nam giải trình ra sao?

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Quảng Nam vừa có văn bản giải trình việc 2.850 ha rừng trên địa bàn tỉnh “biến mất”.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam đã có văn bản giải trình việc 2.850 ha rừng “biến mất”

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam đã có văn bản giải trình việc 2.850 ha rừng “biến mất”

Theo đó, thực hiện Công văn số 2581/UBND-KTN ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giải trình làm rõ rừng tự nhiên năm 2021 giảm so với năm 2020.

Kết quả cập nhật diễn biến rừng năm 2021, tổng diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Nan là 463.356,77 ha, giảm 2.850,44 ha so với năm 2020. Do những nguyên nhân là cuối năm 2020, do mưa bão kéo dài, đặc biệt là trong tháng 10 năm 2020 gây sạt lở nên nhiều diện tích rừng tự nhiên bị giảm, vì tình hình thời tiết mưa bão phức tạp nên đến năm 2021 các địa phương mới tiếp cận hiện trường để tổ chức đo đếm, cập nhật vào hệ thống theo dõi diễn biến rừng năm 2021 với diện tích rừng tự nhiên bị giảm là 1.992,06 ha.

Cụ thể tại các huyện huyện Phước Sơn (1.636 ha), Nam Trà My (127,65 ha), Bắc Trà My (109,13 ha), Tây Giang (108,5 ha) và Nam Giang (10,78 ha).

Trong năm 2021, tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ cháy rừng gây thiệt hại 143,24 ha rừng tự nhiên, cụ thể tại các huyện Nam Giang (61,78 ha), Nông Sơn (39,86 ha), Bắc Trà My (12,6 ha), Đông Giang (15,8 ha), Phước Sơn (2,92 ha), Núi Thành (1,2 ha), Hiệp Đức (2,21 ha), Nông Sơn (0,36 ha).

Bên cạnh đó, diện tích phá rừng trái pháp luật đã lập hồ sơ, xử lý theo quy định là 17,89 ha, cụ thể tại các huyện Bắc Trà My (2,1 ha), Đông Giang (1,54 ha), Đại Lộc (1,3 ha), Hiệp Đức (1,31 ha), Nông Sơn (0,36 ha), Núi Thành (1,47 ha), Phú Ninh (1,55 ha), Phước Sơn (0,14 ha), Thăng Bình (0,39 ha), Tiên Phước (7,73 ha).

Diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng của công trình đường giao thông, tuyến đường điện trên địa bàn tỉnh là 26,56 ha. Cụ thể tại các huyện Nông Sơn (10,65 ha), Tây Giang (8,33 ha), Bắc Trà My (6,83 ha) và Núi Thành (0,75 ha). Tuyến đường giao thông dự án như đường giao thông từ Trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang trên địa huyện Tây Giang với diện tích 8,33 ha rừng tự nhiên.

Tuyến đường giao thông dự án từ Trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang trên địa huyện Tây Giang với diện tích 8,33 ha rừng tự nhiên (Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sang mục đích khác để xây dựng đường giao thông từ trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang đoạn qua các xã Atiêng, Bhalêê, A Vương).

Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam qua các huyện Bắc Trà My (6,83 ha), Núi Thành (0,75 ha), Nông Sơn (10,65 ha), Đại Lộc (3,742 ha) (Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng (do tổ chức quản lý) sang mục đích khác để xây dựng đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam).

Ngoài ra, trong năm 2021, các Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng đã ứng dụng công nghệ trong việc đánh giá, theo dõi hiện trạng rừng, đồng thời tổ chức lực lượng rà soát diện tích rừng tự nhiên ngoài thực địa để đối chiếu với hồ sơ quản lý và đã lập hồ sơ bóc tách những diện tích là rẫy sản xuất, rừng trồng của người dân, các loại đất trống bị chồng lấn trên dữ liệu rừng tự nhiên nên đã bóc tách và cập nhật giảm 1.038,97 ha rừng tự nhiên trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó chủ yếu là rừng phục hồi và rừng nghèo kiệt, cụ thể tại các huyện Hiệp Đức (183,28 ha), Nam Giang (164,52 ha), Đông Giang (139,73 ha), Tây Giang (136,23 ha), Nông Sơn (97,39 ha), Bắc Trà My (87,47 ha), Đại Lộc (42,46 ha), Duy Xuyên (2,94 ha), Núi Thành (27,03 ha), Nam Trà My (38,84 ha), Phú Ninh (11,68 ha), Tiên Phước (54,40 ha) và Phước Sơn (53,0 ha).

Đồng thời, các đơn vị, địa phương đã rà soát cập nhật những diện tích đất chưa có rừng trạng thái DT2 (đất trống có cây gỗ tái sinh) trước đây nay đã phát triển thành trạng thái rừng phục hồi và rừng nghèo với tổng diện tích tăng thêm là 368,28 ha rừng tự nhiên, cụ thể huyện Tây Giang (188,99 ha), Bắc Trà My (138 ha), Nam Trà My (21,72 ha) Nông Sơn (19,4 ha) và Nam Giang (0,13 ha).

Do những nguyên nhân trên, nên trong năm 2021, tổng diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh biến động giảm 2.850,44 ha.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm