3 tỉnh Tây Nguyên ký kết bảo vệ biên giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày 22/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai cùng ký kết kế hoạch hiệp đồng tiếp giáp năm 2022 với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác bảo vệ biên giới quốc gia.

Bộ đội Biên phòng 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai cùng ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp. Ảnh Ngọc Lân

Bộ đội Biên phòng 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai cùng ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp. Ảnh Ngọc Lân

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2021, Bộ Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác hiệp đồng bảo vệ biên giới, địa bàn tiếp giáp; thường xuyên chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ, các đồn biên phòng tiếp giáp triển khai thực hiện tốt các nội dung biên bản hiệp đồng. Bên cạnh đó, tổ chức tuần tra quản lý, bảo vệ biên giới giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các đồn Biên phòng tiếp giáp 3 tỉnh duy trì tốt chế độ thông báo, trao đổi tình hình, phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới và địa bàn tiếp giáp.

Cụ thể, Đồn Biên phòng Ea H’leo (BĐBP Đắk Lắk) và Đồn Biên phòng Ia Lốp (BĐBP Gia Lai) đã phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới, địa bàn tiếp giáp được 62 lượt với 203 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, đã phối hợp phát hiện, xử lý 14 vụ với 16 đối tượng vi phạm pháp luật. Đồn Biên phòng Yók Đôn (BĐBP Đắk Lắk) và Đồn Biên phòng Nậm Na (BĐBP Đắk Nông) đã phối hợp tuần tra khu vực tiếp giáp được 19 lần với 266 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh trên đã ký kết kế hoạch hiệp đồng tiếp giáp năm 2022 với các nội dung như: Xác định vị trí đứng chân của Bộ Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh và các đồn Biên phòng tiếp giáp, xác định điểm tiếp giáp, khu vực tiếp giáp. Đồng thời, các đơn vị đã thống nhất công tác thông báo, trao đổi tình hình đối với từng cấp và công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Trong đó, chú trọng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, đảm bảo thời gian liên tục, khép kín; kịp thời đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, xâm canh, lấn chiếm biên giới, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm