Ấn tượng loạt thông điệp vì sự an toàn của phụ nữ và trẻ em

"Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương", "Hãy hành động, đó có thể là người thân của bạn", "Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị xâm hại", "Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng", "Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!"...

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 (Tháng hành động - diễn ra ngày 15/11 - 15/12) với chủ để “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”. 

Tháng hành động được triển khai nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em; Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đưa ra loạt khẩu hiệu, thông điệp về tháng hành động này:

1.Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

2.Hưởng ứng ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2019.

3.Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

4.Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em.

5.Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương.

6.Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

7.Hãy hành động, đó có thể là người thân của bạn.

8.Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.

9.Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại tình dục.

10.Hãy hành động để chấm dứt xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em.

11.Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị xâm hại.

12.Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng.

13.Quấy rối tình dục tại nơi làm việc cản trở sự tham gia của phụ nữ trong lao động.

14.Hãy tố cáo khi bị quấy rối tình dục.

15.Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với với phụ nữ và trẻ em.

16.Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm