Bác Hồ với người dân Tuyên Quang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tháng 5/1945, trước những chuyển biến nhanh chóng của cách mạng, Bác Hồ quyết định rời Pác Bó về xã Tân Trào (Sơn Dương).

Tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang”

Tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang”

Bác đã qua các xã Linh Phú (Chiêm Hóa), Trung Minh, Kim Quan (Yên Sơn), Minh Thanh (Sơn Dương) trước khi dừng chân tại làng Kim Long (thôn Tân Lập ngày nay), xã Tân Trào (Sơn Dương) vào ngày 21/5/1945.

Tại đây, Trung ương Đảng, Bác Hồ đã có những quyết định quan trọng: Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng họp từ ngày 13-15/08/1945 tại khu rừng Nà Nưa quyết định chớp thời cơ lãnh đạo nhân dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền, cử ra Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. Quốc dân Đại hội - Hội nghị Diên Hồng lần thứ hai trong lịch sử dân tộc, tiền thân của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa họp tại đình Tân Trào ngày 16 và 17/08/1945 quyết định vận mệnh của đất nước.

Cách mạng Tháng Tám thành công, trước khi rời Tân Trào về Thủ đô Hà Nội, Bác Hồ đã cử cán bộ ở lại, tiếp tục củng cố khu căn cứ địa Tân Trào và dự báo “Biết đâu chúng ta còn trở lại đây nhờ cậy đồng bào một lần nữa”. Lời tiên đoán của Bác Hồ đã không sai. Tháng 9/1945, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta. Tháng 12/1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, một lần nữa Bác Hồ trở lại Tuyên Quang để lãnh đạo toàn dân kháng chiến.

Ngày 19 và 20/03/1961 ghi dấu niềm hạnh phúc lớn lao đối với cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang là được đón Bác Hồ về thăm. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Chủ nghĩa xã hội là tất cả mọi người các dân tộc ngày càng ấm no, con cháu chúng ta ngày càng sung sướng… Mọi người đều ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, thực hành khẩu hiệu “Cần kiệm xây dựng Tổ quốc”.

Gắn bó với Tuyên Quang trong suốt những tháng năm gian khổ, khó khăn nhất của công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa phát xít và chế độ thực dân, Bác Hồ đã để lại tình cảm thiêng liêng và sâu nặng trong lòng mỗi thế hệ cán bộ, lãnh đạo, người dân Tuyên Quang.

Để thể hiện tình cảm ấy, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã quyết tâm, đồng lòng xây dựng Tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang”, Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Quảng trường Nguyễn Tất Thành, đáp ứng lòng mong mỏi của các thế hệ cán bộ, lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã ra sức thi đua, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy cao độ truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc… phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm