Bạc Liêu: Kiểm tra công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

(PLVN) - Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh  Bạc Liêu vừa tổ chứckiểm tra công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu do Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Quốc Tải làm Trưởng đoàn - đã tiến hành kiểm tra công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đối với 4 đơn vị: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi và huyện Đông Hải (từ ngày 22/02 - 16/3/2021).

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị trong việc thực các quy định pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cụ thể như: Bố trí viên chức làm công tác đăng ký biện pháp bảo đảm đủ trình độ, năng lực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm; đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (phần mềm Southlis) trong hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Đoàn kiểm tra cũng đánh giá các đơn vị đã thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Trung tâm hành chính công của cấp huyện theo quy định và thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định, không yêu cầu tổ chức, cá nhân phải nộp thêm thành phần hồ sơ khác; thời hạn giải quyết hồ sơ cơ bản được trả trong ngày, nếu tiếp nhận sau 15 giờ thì được trả vào ngày tiếp theo. 

Bạc Liêu: Kiểm tra công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ảnh 1
Đoàn kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bạc Liêu. 

Tính từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi và huyện Đông Hải đã thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm được 13.244 trường hợp với tổng số tiền phí thu được là 724.859.000 đồng và miễn thu lệ phí cho 2.216 trường hợp với tổng số tiền 160.480.000 đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế, sai sót cụ thể như: Còn một số trường hợp bố trí hợp đồng lao động phụ trách tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công cấp huyện là chưa đúng theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định 61/2018/NĐCP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; còn một số hồ sơ không có Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo quy định; cho cùng một số hồ sơ vào Sổ tiếp nhận đối với hồ sơ đăng ký thế chấp và xóa thế chấp; nội dung mẫu Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp và xóa đăng ký thế chấp vẫn còn thiếu các thông tin theo quy định; một số hồ sơ đăng ký thế chấp không thuộc đối tượng miễn nhưng lưu dư hợp đồng tín dụng và một số hồ sơ đăng ký thế chấp thuộc đối tượng được miễn thu phí nhưng không lưu Hợp đồng tín dụng đúng theo quy định. 

Bạc Liêu: Kiểm tra công tác đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ảnh 2
 Đoàn kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu).

Do đó, Đoàn kiểm tra có một số kiến nghị như: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện bố trí trụ sở làm việc cho các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhằm thực hiện công việc đạt hiệu quả; quan tâm đầu tư trang thiết bị, nơi lưu trữ hồ sơ đảm bảo việc lưu trữ hồ sơ lâu dài tránh hư hỏng, thất lạc; bố trí viên chức phụ trách tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công cấp huyện đúng theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định 61/2018/NĐCP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Đoàn kiểm tra cũng đã hướng dẫn các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện thực hiện việc thu, không thu phí, lệ phí theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ (đặc biệt là các trường hợp thuộc đối tượng theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về xóa thế chấp và đăng ký biến động); hướng dẫn việc thu phí đăng ký giao dịch bảo đảm đúng theo Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ đạo Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nhanh chóng khắc phục những sai sót do Đoàn kiểm tra liên ngành chỉ ra và không để lập lại./.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm